Selvevaluering - et dialogværktøj

Hos Lederne har man valgt at anvende selvevalueringen for at sætte rammen for en fælles dialog i ledergruppen om organisationens digitale modenhed, styrker og svagheder.

Direktør for A-kasse & Digitalisering hos Lederne, Anne Bou Casals udtaler:

Jeg blev nysgerrig på selvevalueringen og tog gratis selvevalueringen, fordi jeg gerne ville have mere viden om, hvor godt vores organisation er klædt på til at arbejde med digital transformation i en verden hvor traditionelle forretningsprincipper og medlemsadfærd ændrer sig hurtigere end nogensinde. Spørgsmålene der ligger i selvevalueringen er anvendelige, da de sætter fokus på 9 kapabiliteter (evner/kompetencer), der skal være til stede i en eller anden grad for at kunne udføre digital transformation i en organisation. Specielt kapabiliteter som ”økosysteminded”, hvor man skal være mere bevidst om at indgå i gensidige givende partnerskaber med leverandører samt kapabiliteten ”ambidekstral”, hvor man som organisation skal evne både løbende at kunne optimere sin eksisterende forretning samtidig med at man skal evne at eksperimentere med nye forretningsmodeller var interessante nye perspektiver. Vi har valgt at anvende selvevalueringen, fordi vi gerne ville introducere de 9 kapabiliteter for vores ledergruppe og gennem besvarelsen af de 53 spørgsmål skabe en bevidsthed om og forståelse for, hvad det er, der skal til for at kunne gennemføre digital transformation og indfri vores digitale potentiale. Det resultat vi har fået med anvendelsen af selvevalueringen er i første omgang en rapport, der samler viden omkring udvalgte af vores lederes vurdering af vores organisations digitale modenhed. Vi fik udleveret den samlede rapport på selve workshoppen og har derfor ikke nået at arbejde med resultaterne endnu. Både gennemsnittet af scoringer på de 9 kapabiliteter er værd at studere nærmere samt naturligvis variansen – altså, hvor forskelligt vi som ledere ser på organisationens digitale modenhed.
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse & Digitalisering
Lederne