Dialogværktøjer

Mange virksomheder, organisationer og ledere er optaget af digital omstilling og digital transformation, men mangler samtidigt fælles sprog til at tale om det.  Det gør det vanskeligt at sætte dagsordenen og tage det nødvendige ledelsesmæssige ansvar for den digitale udvikling i virksomheden eller organisationen.

Det er en udfordring og problemstilling, der går igen, når vi møder deltagerne på vores workshops og kurser og i vores dialoger med ledere i både private og offentlige organisationer. For hvordan finder vi ud af hvad vi strategisk gerne vil? Hvordan er det vi skal tale om den digital dagsorden? Hvor skal vi starte? Hvor har organisationen brug for at sætte ind? Har vi, eller jeg selv som leder, det rette mindset til at bidrage konstruktivt?  Hvad er det for en dialog vi skal have i ledergruppen? Hvilke læringsbehov har jeg eller andre?

Med udgangspunkt i Digitaliseringsinstituttets selvevalueringer af 10+3 evner til digital transformation og 5 generationer af digital modenhed giver dialogværktøjerne organisationer og ledere en konkret indikation og vurdering af de digitale indsatser og evnerne hertil.

Den åbne og fokuserede dialog

De to dialogværktøjer (med tilhørende konkrete selvevalueringer) er udviklet til at fremme og understøtte dialogen i organisationer, ledergrupper og afdelinger mv., samt blandt individuelle ledere på forskellige ledelsesniveauer.

Værktøjerne hjælper med at facilitere samtaler, som enten skal åbnes op for at skabe plads til refleksion, identificere fremtidige indsatsområder eller give plads til personlige overvejelser. Samtalerne kan således fokuseres imod udviklingen af konkrete løsninger og håndfaste resultater.

Værktøjerne kan anvendes i forbindelse med møder, workshops, seminarier, MUS/rekrutteringssamtaler og andre situationer, hvor der er behov for at etablere et fælles sprog og forståelse som udgangspunkt for dialogen.

Med værktøjerne får I hjælp til at facilitere de nødvendige dialoger og hjælper deltagerne frem mod afklaring og beslutninger om eksempelvis strategiudvikling, lederudvikling, kompetenceudvikling og fremtidige indsats- og fokusområder.

10+3 evner

10 + 3 evner er dialogværktøjet om organisationens, toplederens eller lederens evner til Digital Transformation. Du kan læse mere om hvordan du opnår det fulde udbytte af dialogværktøjet her.

5 generationer (5G)/digital modenhed

5 generationer (5G)/digital modenhed er dialogværktøjet om organisationers digitale modenhed. Læse mere om hvordan du opnår det fulde udbytte af dialogværktøjet her.