10+3 evner

Digital omstilling har i stigende grad en transformativ karakter og kræver omfattende og mangesidede forandringer. Det handler både om nye teknologiske muligheder og brug af data, men også om visioner, kundebehov, organisationsstrukturer og -kultur og ikke mindst om ledelse og kompetencer.

Disse og flere temaer indgår i Digitaliseringsinstituttets dialogværktøj 10+3 evner. Brug det til at vurdere jeres evner til digital transformation, til drøftelser af hvor der fremadrettet skal og kan sættes ind for at styrke evnerne, eller til målrettet læring og kompetenceudvikling i forhold til de forskellige evner.

Værktøjet sætter fokus på evnerne på enten organisationsniveau (f.eks. organisationen, afdelingen eller ledergruppen) eller på individuelt niveau (toplederen eller lederen) og kan bruges i forhold til enten hele organisationen eller til dele af den. Desuden giver værktøjet mulighed for at sammenligne selvevalueringerne over tid eller mellem grupper.

Målgruppe

Værktøjet retter sig mod både offentlige og private organisationer og ledere. Selvevalueringen forholder sig ikke til den specifikke kontekst, men til hvilke evner det er væsentlige at mestre såvel organisatorisk og ledelsesmæssigt i til stadighed mere og mere digitale omgivelser – eller til at nå de øverste niveauer af digital modenhed (læs mere om dialogværktøjet 5G/digital modenhed her).

Værktøjets indhold

Værktøjet indeholder tre selvevalueringer, hver med et sæt af 39 spørgsmål fordelt på fire overordnede områder (Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab) og er opbygget på baggrund af frameworket ”10+3 evner til digital transformation”, samt en række ressourcer og guidelines til hvordan der kan arbejdet med resultaterne af selvevalueringerne og resultaterne heraf, f.eks. hvordan kan en stor varians drøftet, hvis der scores lav, hvad betyder det så? Se også læringsvideoer, hvor der kan læres mere om evnerne. Du kan læse mere om frameworket her.

Med værktøjet får du et samlet overblik over besvarelserne, du kan klikke dig ned i de enkelte evner, elementerne og spørgsmålene under hver evne. Du vil også kunne tilgå spredningen i en gruppes besvarelser og meget mere.

Besvarelserne bygger på en selvevaluering og kraftige fortolkninger bør derfor undgås. I stedet bør resultaterne primært bruges til at facilitere dialoger eller som grundlag for refleksion i grupper eller hos den enkelte.  Selvevalueringen giver eksempelvis anledning til at drøfte, hvor godt organisationen og/eller ledere er klædt på til digital transformation, relevante fremtidige fokusområder, betydningen af enigheder og uenigheder, tilrettelæggelse af målrettet kompetenceudvikling, sammensætning af ledergrupper, vurdering af digitale ledelseskompetencer og meget mere.

Udover selve besvarelserne fra selvevalueringen giver værktøjet vejledning til analyse og dialog om selvevalueringen, forslag til videre drøftelser eller handlinger, adgang til baggrundsviden om evnerne mm.

Se selve værktøjet her.