5 generationer (5G)/digital modenhed

Teknologier, IT-systemer og digitale løsninger udvikles og modnes hele tiden og giver løbende nye muligheder for at skabe værdi, men stiller samtidigt nye krav til mindset og tænkning. De relevante mindset afhænger nemlig af karakteren af de digitale indsatser. Hvordan vi tænker om målene med digitalisering, de forandringer der skal til, hvilke gevinster der er forbundet med investeringer i teknologi, IT-systemer og digitale løsninger, fokus for dataanvendelse, samarbejde med IT- og digitaliseringsafdelingen osv. har derfor implikationer for evnen til at få blik for og realisere mulighederne.

Disse og flere temaer indgår i Digitaliseringsinstituttets dialogværktøj 5 generationer (5G)/digital modenhed, som du kan bruge til at vurdere, hvor digitalt modne I er i dag, hvilke digital strategiske mål I vil forfølge, og hvor der skal sættes ind.

Værktøjet sætter fokus på både det digitale mindset og IT-mindsettet i organisationen, herunder forståelsen af medarbejderopgaven og de relevante ledelsespraksisser. Det kan bruges i forhold til hele virksomheden eller til dele af den, eksempelvis på specifikke afdelinger eller grupper.

Målgruppe

Værktøjet retter sig mod både offentlige og private organisationer og ledergrupper. Den tilhørende selvevaluering forholder sig ikke til den specifikke kontekst, men til i hvilket omfang I bringer hver generation af digitalt og IT-mindset i spil. Hvis resultatet viser, at I ønsker at styrke de øvre generationer, kan dialogværktøjet med fordel kombineres med ”10+3 evner”, der fokuserer på organisationens, toplederens og lederens evner til digital transformation (læs mere her).

Værktøjets indhold

Værktøjet tager udgangspunkt i en selvevaluering, der indeholder 12 spørgsmål om den digitale modenhed i dag, og 12 spørgsmål om den ønskede situation om 5 år. Baggrunden for dialogværktøjet er frameworket ”5 generationer af IT- og digitalt mindset”. Du kan læse mere om frameworket her.

Selvevalueringen giver et hurtigt overblik over den nuværende situation og den fremtidige ønskelige situation. Målet er at anvende resultaterne som udgangspunkt for dialog, og da de bygger på selvevalueringer, bør kraftige fortolkninger undgås og beslutninger bør træffes med udgangspunkt i den afledte dialog frem for resultaterne alene. Resultaterne kan bruges som en indgang til dialog om hvad I gør godt og hvad I kunne blive bedre til, hvad kunderne oplever og hvad ønsker vi de oplever i fremtiden. Bruger vi vores ressourcer på de rigtige tiltag? Har vi den rette ledelsespraksis? osv.

Du kan prøve en version af den tilhørende selvevaluering gratis her.

Vores kunder siger

Hos Lederne har man valgt at anvende selvevalueringstesten for at sætte rammen for en fælles dialog i ledergruppen om organisationens digitale modenhed, styrker og svagheder.

Direktør for A-kasse & Digitalisering hos Lederne, Anne Bou Casals udtaler:

Jeg blev nysgerrig på selvevalueringstesten og tog den gratis version af testen, fordi jeg gerne ville have mere viden om, hvor godt vores organisation er klædt på til at arbejde med digital transformation i en verden hvor traditionelle forretningsprincipper og medlemsadfærd ændrer sig hurtigere end nogensinde. Spørgsmålene der ligger i selvevalueringstesten er anvendelige, da de sætter fokus på evnerne, der skal være til stede i en eller anden grad for at kunne udføre digital transformation i en organisation. Vi har valgt at anvende selvevalueringstesten, fordi vi gerne ville introducere evnerne for vores ledergruppe og gennem besvarelsen af spørgsmålene skabe en bevidsthed om og forståelse for, hvad det er, der skal til for at kunne gennemføre digital transformation og indfri vores digitale potentiale. Det resultat vi har fået med anvendelsen af selvevalueringstesten er i første omgang en rapport, der samler viden omkring udvalgte af vores lederes vurdering af vores organisations digitale modenhed.
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse og Digitalisering
Lederne