Aktiviteter 2021

Der afholdes to netværksdage i 2021. Netværksdagene tager udgangspunkt i en relevant og aktuel problemstilling og består af indlæg fra anerkendte forskere, case-præsentation og mulighed for at se og prøve teknologierne. Dagens tema diskuteres desuden i forhold til deltagernes egen organisation og ledelsespraksis. Deltagelse vil være mulig både fysisk og virtuelt. Pernille Kræmmergaard er ansvarlig for programmet og facilitering af dagen.

I løbet af året afholdes der 10 webinarer om centrale og aktuelle emner i relation til den digitale udvikling. Her er der hurtig og fleksible adgang til ny viden, samt mulighed for at stille spørgsmål. Webinarerne kræver ingen rejsetid - du har derimod mulighed for at deltage fra din arbejdsplads, dit hjemmekontor eller hvor det passer dig og du kan desuden se eller gense en optagelse af webinaret senere. Anja Reinwald vil være koordinator af webinarer.

Som deltager får du/din organisation også adgang til en Dropbox, hvor det ermuligt løbende at lade sig inspirer af tidligere webinarer samt tilgå materialer fra netværksdage og workshops.

Netværksdage

Den 13. april 2021 kl. 9.30-16.00 i Aalborg

Det vi lærte af 2020 og Covid-19 - Hvordan kan vi bygge videre på erfaringerne fra den digitale omstilling?

I forbindelse med Covid-19 pandemien har organisationer og virksomheder mestret en turbo-omstilling til hjemmearbejdspladser, digital undervisning, nye forretningsmodeller, osv. Det som tidligere havde syntes svært for mange og krævet massiv og dygtig forandringsledelse, kunne pludselig lade sig på rekordtid. Samtidigt kan vi nu se en tilbage på en række udfordringer bl.a. i forbindelse med IT-sikker og anvendelsen af data, dataanalyser og datadreven beslutningstagning. Men hvad hvordan kan vi bygge oven på det vi lært? og hvad har konsekvenserne været set i tilbageblik?

Pernille Kræmmergaard, direktør Digitaliseringsinstituttet indleder dagen med en introduktion til forskningsresultaterne og de dagsordner der set med digitale briller har været i forbindelser med Covid-19 og de omstillingerne det har krævet.

Efterfølgende giver Peter Søndergaard, Founder & CEO, The Sondergaard Group og tidligere Vice President i Gartner, sit bud på hvilken betydning Covid-19 kommer til at få, set med teknologiske og digitale briller.

Overmiddag præsenterer professor Jeppe Agger Nielsen, Aalborg Universitet, den foreløbige læring fra et forskningsprojekt om den konkrete omstilling til virtuel undervisning på universiteterne. Eftermiddagens program vil desuden give rig mulighed for at drøfte med de andre deltagere hvad covid-19-omstillingen har betydet i egen organisation og hvordan der kan bygges videre på det momentum der er opstået i mange organisationer.

Den 11. november 2021 kl. 9.30-16.00 i København
Evaluering af nye teknologiers relevans – Følelser eller fakta?

Der opstår løbende nye teknologier og muligheder for at anvende teknologier i nye sammenhænge, derfor har organisationer og virksomheder behov for at identificere og ikke mindst evaluere teknologierne. Men hvordan kan vi sikre en evaluering af teknologierne som bygger på en kritisk vurdering af fordele og ulemper snarere end antagelser og følelser?

På baggrund af sin og kollegaers forskning indleder Ileana Stigliani, Lektor ved Imperial College Business School, London dagen med et indlæg om forskellige bias i forbindelse med evaluering af ny teknologi, de konsekvenser det kan have og hvad man kan gøre for at begrænse bias.

Om eftermiddagen præsenteres og diskutere med konkrete erfaringer fra en organisation der arbejder systematisk med at evaluerer teknologier og deres potentialer i forhold til deres opgaveløsning.

Workshops

Der vil løbende blive annonceret workshops om aktuelle emner som der kan samarbejdes i netværket om at udvikle og opdyrke viden i forhold om.

Webinarer

Den 27. januar 2021 - Kl. 15:00

Corona som impuls for digital forandring og læring i organisationer ved Helle Rootzen, CEO & Founder, andhero, tidligere professor DTU

Den 3. marts 2021 - Kl. 15:00

Bæredygtig digitalisering ved Jan Pries-Heje, professor, Roskilde Universitet

Den 24. marts 2021 - Kl. 15:00

Hvad kan vi bruge blockchain til? Inspiration fra projekt med danske virksomheder ved Jan Damsgaard, Professor, Copenhagen Business School

Den 28. april 2021 - Kl. 15:00

Livet i den digitale prisme – transparens i en dataficeret verden ved Mikkel Flyverbom, Professor, Copenhagen Business School

Den 25. maj 2021 - Kl. 15:00

Tillid i et digitalt perspektiv ved Christopher Gad, lektor, IT Universitetet

Den 23. juni 2021 - Kl. 15:00

Modularity ved Ron Sanchez, Professor, Copenhagen Business School

Den 25. august 2021 - Kl. 15:00

To be announced

Den 22. september 2021 - Kl. 15:00

To be announced

Den 27. oktober 2021 - Kl. 15:00

To be announced

Den 24. november 2021 - Kl. 15:00

To be announced