DISIMIT

Formålet med DISIMIT er at bringe kommunerne på forkant med den digitale udvikling. 

Målet er at skabe et netværk, hvor teori møder praksis, og praksis møder teori ud fra den betragtning, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis. Her er der fokus på at de deltagende kommuner tilegner sig nye begreber at begribe med, og dermed bliver udfordret på egen praksis. For de deltagende forskere er der i netværket en forståelse for, at de løbende skal bidrage med nyeste forskning inden for området.

DISIMIT afholdes som et netværkssamarbejde mellem danske kommuner og forskere. Netværket udforsker mulighederne for at bringe de deltagende danske kommuner på forkant med den digitale udvikling. DISIMIT netværket ledes og administreres af Digitaliseringsinstituttet ved Pernille Kræmmergaard. Netværket bestod 2019 af 16 danske kommuner og 8 forskere. 

Deltagerne vil gennem deltagelse i netværket tilegne sig nye begreber, ideer, erfaringer og teorier. Netværket giver ligeledes grobund for, at en række af de deltagende kommuner og forskere, som finder et specielt emne/problemstilling relevant, kan samarbejde om emnet og i fællesskab udvikle løsninger til gavn for såvel kommunerne som forskerne.

Netværket er åbent for alle såvel kommuner som forskere.

Til netværket er der knyttet to bærende principper, som er afgørende for alle aktiviteter og for deltagelse:

  • Deltagerne skal altid kunne tage noget med sig hjem fra aktiviteter i netværket
  • Der er gensidig interesse i hinandens praksis fra de deltagende aktører

 
DISIMIT har eksisteret i forskellige former siden 2009 – først som et forskningsprojekt støttet af Strategisk Forskningsråd, siden som et løst koblet netværk i perioden fra 2013 frem til 2015, og siden 2016 i den nuværende form, hvor Digitaliseringsinstituttet leder og administrerer netværket, koordinerer de forskningsrettede aktiviteter og kommunerne tegner et årligt medlemskab.

Navnet DISIMIT er en forkortelse af ”Digital Service Integration through effective Management of Information Technology” og dateres tilbage til den forskningsansøgning, der blev udarbejdet og modtog 8 mio. kr. i støtte tilbage i 2008.

Er I interesseret i, at tilmelde jer DISIMIT netværket, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.