Aktiviteter 2019

Der afholdes i netværket tre former for aktiviteter:

  • Netværksdage
  • Webinarer
  • Workshops

Der afholdes to faste netværksdage pr. år med foredrag af internationale anerkendte forskere og indlæg af praktikere med ledelseserfaring. Dagen afrundes med adressering af dagens tema i forhold til deltagernes egen ledelsespraksis. Pernille Kræmmergaard er ansvarlig for programmet og facilitering af dagen.

I løbet af 2019 vil der blive afholdt 10 webinarer med aktuelle og fremadrettede emner i relation til kommunernes digitale udvikling. Webinarerne giver kommunerne mulighed for, at invitere bredere ud i organisation.

Der afholdes ligeledes en række workshops, som arrangeres af forskerne i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet. Formålet er at deltagerne, såvel kommunerne som forskerne, får ny indsigt. For kommunernes vedkommende i form af ny ledelsesinspiration og for forskernes vedkommende input til eget forskningsområde og teoriudvikling.

De deltagende kommuner forpligter sig for ét år, hvor der i afslutningen af 2019 vil blive evalueret omkring netværkets form og fremtid i 2020.

 

Netværksdage 2019

Dato: 9. april 2019, København

Digital Transformation - livslang læring og fleksibel arbejdskultur ved professor Helle Rootzen og ph.d. Camilla Kring

Den digitale udvikling giver ikke bare danske kommuner mulighed for at tilbyde borgerne nye services, anvende data i højere grad til såvel beslutningsstykke som nye indsigter, effektivisering og koordinering, etc. Den rummer også en række forandringer og muligheder for medarbejderne og de forventninger vi har til dem og de omgivelser hvori de skal udføre deres arbejde. Forandringer, muligheder og forventninger der skal ledes og imødekommes for at sikre, at medarbejderne trives, udvikles og ikke ”brænder ud” i til stadighed mere komplekse og digitale foranderlige omgivelser. Dette vil være det overordnede tema for årets første netværksdag, hvor der også vil være rig mulighed for at debattere, hvordan disse forandringer kan imødekommes og forventninger håndteres i den kommunale organisation.

Dato: 8. oktober 2019, Aalborg

Blockchain i en kommunal kontekst ved Dr. Carsten Sørensen

Netværksdagen sætter fokus på blockchain i en kommunal kontekst. Dr. Carsten Sørensen, London School of Economics and Political Science, indleder dagen med et indlæg, der giver en bedre forståelse for, hvad Blockchain er og muliggør. I indlægget sætter han fokus på, hvordan virksomheder, som før sad i stabile værdikæde-arrangementer i stigende grad er bekymret for at blive gjort overflødige af digitale platforme, som kan levere effektivisering og selvbetjent automatisering. Blockchain-teknologi ses af mange som den næste mulige teknologi til at effektivisere interne og eksterne processer uden nødvendig afhængighed af at centrale institutioner og organisationer orkestrerer distribueret samarbejde. Indlægget præsenterer en letforståelig oversigt over blockchain og cryptocurrencies, samt kritisk diskuterer antagelserne om institutions-løse værdikæder og samvirken generelt og i forhold til kommunerne og deltagernes erfaring specifikt.

Efterfølgende sættes der mere konkret fokus på mulighederne for at bringe teknologien i anvendelse i praksis – og hvilke muligheder det giver i en kommunal kontekst.

Webinars 2019

Den 24. januar 2019 - Kl. 15:00

Data og tillid ved Esben Toft, Partner and Head of Digital, PWC

Den 27. februar 2019 - Kl. 15:00

Launch af 5. Generation af digital modenhed og IT-mindset ved Pernille Kræmmergaard og Anja Reinwald, Digitaliseringsinstituttet

Den 20. marts 2019 - Kl. 15:00

Ledelse af digitalt arbejde ved Louise Harder, Assistant Professor, Copenhagen Business School

Den 25. april 2019 - Kl. 15:00

Digitalisering og Digital Transformation set med en topleders øjne ved Lilian Mogensen, Tidl. koncerndir., ATP og Udbetaling Danmark

Den 29. maj 2019 - Kl. 15:00

Hvordan realiserer man den smarte bæredygtige by, ved Jan Pries-Heje, Professor i informatik og datalogi, Roskilde Universitet

Den 27. juni 2019 - Kl. 15:00

Kunstig intelligens ved Thomas Terney, forfatter foredragsholder og rådgiver om bl.a. kunstig intelligens

Den 22. august 2019 - Kl. 15:00

Digital forestillingskraft ved professor Claus Rosenstand og tidligere lektor Reimer Ivang, Aalborg Universitet

Den 26. september 2019 - Kl. 15:00

Sustainability and digital transformation ved Omar El Sawy, Professor, USC Marshall School of Business

Den 24. oktober 2019 - Kl. 15:00

To be announced

Den 28. november 2019 - Kl. 15:00

To be announced

Workshops 2019

Den 19. juni 2019 - kl. 10.00 – 14.00

Workshoppen afholdes i samarbejde med Syddjurs Kommune som i april var på studietur til San Francisco og New York for at hente inspiration til deres videre arbejde med digital transformation. På workshoppen vil de dele de input og spørgsmål som turen gav anledning til, og der vil være rig mulighed for diskussioner af hvad man som dansk kommune kan lære af udviklingshubs og by-forvaltning i USA.  Fokus vil være på emner som yderligere anvendelse af data, som en måde at skabe bedre og mere personlige services, samt understøttelse af innovative miljøer, hvordan det kan organiseres og hvad det kræver af organisationen.

Den 4. september 2019 kl. 9.00 – 12.00

Mange organisationer, herunder også kommuner, begynder så småt at interessere sig for hvordan data og kunstig intelligens gør det muligt at levere proaktive personaliserede services til den enkelte. Men hvis man for alvor satser på at bruge data og kunstig intelligens til at skabe hyperrelevante services til den enkelte borger, så vil det påvirke rigtig mange medarbejderes generelle opgavevaretagelse, sagsbehandlerens, skolelærerens, bygningsingeniøren osv. Det rejser dog spørgsmålet, om hvad det vil kræve at de ved og forstår om kunstig intelligens?