Kompetenceløft

Kompetenceløftet henvender sig større grupper af ledere i én organisation eller ledergrupper fra flere organisationer, (f.eks. brancheorganisationer, faglige foreninger, netværksgrupper, etc.) der ønsker at styrke deres kompetencer til at lede digital transformation og samtidigt ønsker at blive klædt på til at iværksætte konkrete initiativer for at øge organisationens digitale modenhed.  

  • Er I en større gruppe af ledere der har behov for at forstå den digitale udvikling og hvad det kræver at realisere mulighederne forbundet med anvendelse af digitale teknologier? 
  • Mangler I på tværs af organisationen eller på tværs af flere organisationer et fælles sprog og kompetencer til at lede den digitale udvikling og gennemføre den nødvendig omstilling i egen praksis og organisation? 
  • Savner I inspiration til hvordan den digitale omstilling kan gribes an og viden om hvad andre gør og/eller har gjort? 
  • Oplever I et behov for et struktureret forløb over en længere tidshorisont for at tage de næste målrettede skridt i arbejdet med digital transformation? 
  • Er I interesserede i at få kortlagt jeres nuværende digitale modenhed og gabet mellem nuværende og fremtidige ønskelige modenhed og lade det være udgangspunktet for at styrke evnerne til digital transformation, og arbejde med at udvikle såvel modenheden og evnerne over tid? 

Så er Kompetenceløftet det rette for jer.  

Forløbet er tilrettelagt med fokus på den enkeltes leders behov for at kunne lære i eget tempo i egen praksis og egen arbejdsplads, samtidig med at man arbejder med udviklingsområder i grupper i egen organisation og eventuelt på tværs af deltagende organisationer.  

Kompetenceløftet afvikles som et «blended learning» forløb bestående af en række moduler og en lang række læringselementer, som sammensættes og skræddersyes til den enkelt gruppe af ledere og deres ønsker og behov.  

Indholdet på modulerne bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og teori, der ligger til grund for forløbet.

Under forløbet veksles der mellem individuel digital læring med videoindlæg, podcasts, litteratur og refleksionsøvelser, samt mellem fælles arrangementer, med præsentationer og cases fra førende organisationer, drøftelser i og på tværs af ledergrupper. På de fælles arrangementer eller samlinger har deltagerne rig mulighed for dialog og vidensdeling ledere og/eller ledergrupperne imellem.  

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail dinst@dinst.dk eller telefon 2571 5050, hvis du ønsker mere information om Kompetenceløftet og hvordan det kan tilrettelægges hos jer. 

HVORFOR DELTAGE? 

For at I som samlet ledergruppe og ledergrupper på tværs bliver klædt på til at arbejde med at øge den digitale modenhed og forstå de digitalt transformative muligheder og de organisatoriske evner der er væsentlige, for at kunne gennemføre og lede den digitale omstilling i egen organisation. 

FORMÅL

Formålet med Kompetenceløftet er at give ledergrupper på tværs af organisationen eller organisationer et fælles begrebsapparat og forståelse af den digitale udvikling, så de lettere kan identificere muligheder og barrierer og samarbejde om at realisere mulighederne. 

UDBYTTE  

Som ledergruppe eller ledergrupper opnås 

  • Fælles begrebsunivers om og forståelse for den digitale udvikling og digital transformation internt i ledergruppen, og på tværs af ledergrupperne 
  • Styrkede såvel individuelle og ledergruppers kompetencer i forhold til organisationens digitale omstilling  
  • Inspiration til hvordan de digitalt transformative muligheder kan realiseres og forankres – baseret på videndeling samt inspiration fra forskning og eksterne eksempler og cases 
  • Gensidig forståelse og styrkelse af samarbejde og økosystem tænkning, herunder identifikation af fælles og egne indsatsområder for at øge den digitale modenhed 
  • Støtte til at identificere specifikke målsætninger for organisationens videre digitale omstilling på både kort og langt sigt med udgangspunkt i bl.a. kortlægning af digital modenhed og organisationens evner til digital transformation 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Kompetenceløftet er det rette for jer, er du velkommen til at kontakte os via e-mail dinst@dinst.dk eller telefon 2571 5050. 

MÅLGRUPPE 

Kompetenceløftet er for ledergrupper i en organisation eller ledergrupper i flere organisationer, der sammen ønsker at blive klædt på til at øge den digitale modenhed og gennemføre den nødvendige omstilling i organisationen.