Deltagerne siger

Vi står overfor en omfattende digital transformation i Verdos forsyningsdivision. En transformation som er væsentlig for os af særligt to grunde; for fremadrettet at kunne indfri kundernes behov for grøn, sikker og billig varme og vand og for at kunne bidrage til en omkostningseffektiv grøn omstilling i Verdos forsyningsområder i Randers og Herning. Begge disse ting kræver massiv anvendelse af data og teknologi, og at vi som ledere og ledergruppen sammen kan løfte opgaven - da transformation må og skal ledes fra toppen. Derfor valgte vi at hele ledergruppen på 11 personer skulle deltage på Masterclass inklusiv IT-ledelsen. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Ud over at jeg selv har lært en masse, har det været fantastisk for os at tage uddannelsen sammen. Vi har nu en fælles forståelse af hvad transformationen kræver af os, vi har fået et fælles sprog, begreber og tænkning, og ikke mindst værktøjer til den videre rejse.
Brian Seeberg
Divisionsdirektør Energi Og Forsyning
Verdo
I Dyrenes Beskyttelse står vi overfor at skulle fastlægge vores digital transformative strategi og for at sikre os et fælles sprog og en fælles forståelse har vi i den samlede ledergruppe på 10 valgt at deltage på Masterclass i Digital Transformation. Som NGO er det nødvendigt for os også i fremtiden at stå stærkt og tilbyde de moderne og relevante services, der dels kræves og forventes af vores støtter og medlemmer, men som også gør os attraktive og imødekommende for vores frivillige. Vi har deltaget for at blive styrket både internt og eksternt og Masterclass har i høj grad givet os et teoretisk og brugbart framework, som vi fra dag 1 tilbage på kontoret har kunnet arbejde videre med. Pernilles bog om de 10+3 evner bruger vi nu faktisk én til én i vores strategiske arbejde og at gennemgå vores organisation og kompetencer evne for evne har virkeligt været en øjenåbner.
Britta Riis
Direktør
Dyrenes Beskyttelse
Vi kom 9 deltagere, som en samlet ledelsesgruppe, efter en erkendelse af, at den digitale transformation påvirker os alle – både som virksomhed og det marked og samfund vi befinder os i. På sigt kan ingen af os ’bare’ gøre som vi plejer, og derfor har det været vigtigt for os at fremtidssikre de services, vi tilbyder vores kunder og gøre dem så tidssvarende og relevante som muligt. Deltagelsen på Masterclass har givet os både stof til eftertanke og konkrete pejlemærker – eksempelvis om anvendelsen af eksisterende data til at sikre kunder og bilejere den størst mulige mobilitet. Samtidigt har beslutningen om at deltage som samlet gruppe givet os mulighed for at sætte vores interne overvejelser og udfordringer ind i en større kontekst, samtidig med at vi har kunnet hente inspiration og input fra resten af holdet.
Heidi Madsen
Afdelingschef, Serviceabonnementer
Skandinavisk Motor Co. A/S
Jeg har deltaget på Masterclass med flere af mine områdechefkollegaer og IT-chefen. Vi deltager sammen for at få en fælles referenceramme med hjem og forstå Digital Transformation i en kommunal kontekst. Uddannelsen har givet os et fælles mindset, og et fælles udgangspunkt til at sætte digitaliseringen på dagsordenen i forhold til udviklingen af kerneopgaven. Masterclass i Digital Transformation har inspireret mig til at se sammenhænge og løsninger for de organisatoriske, tekniske og strategiske udfordringer, vi står overfor som kommune
Signe Bockhahn Bjerregaard
Områdechef, Borgerservice og Digitalisering
Rudersdal Kommune

Masterclassuddannelsen ved Digitaliseringsinstituttet rammer plet – dels i forhold til mine arbejdsmæssige udfordringer i forhold til at have ansvaret for Digital Transformation og selve kulturforandringen og dels i forhold til mine egne faglige interesseområder og så er uddannelsens profil med baggrund i universitetsmiljøet samtidig spændende. Jeg har længe kigget efter en videreuddannelse, som jeg havde lyst til, og som ikke blot skulle være endnu et modul i en masteruddannelse
Henrik Nellager
IT-chef
Grundejernes Investeringsfond

 

Min organisation står midt i en omfattende digital transformation. Det er helt afgørende, at vi har stærke digitale kompetencer in-house for at kunne gennemføre den nødvendige omstilling. Det gælder på alle niveauer og i alle funktioner i organisationen. For ledelsesmæssigt at kunne understøtte den digitale omstilling og sætte en meningsfuld retning, så var det vigtigt for mig at udvikle mit eget digitale begrebsapparat og mit digitale mindset. Derfor var Digitaliseringsinstituttets Masterclass et oplagt valg. Forløbet har klart givet mig en bedre ramme at lede ud fra og et skub i retning af at blive mere digital visionær som leder. Forløbet har bidraget til mit personlige lederskab – og jeg er i dagligdagen bl.a. blevet mere bevidst om de mange små men afgørende forandringer, som jeg konstant har mulighed for at skubbe til i en digitale udviklingsproces – i en god balance mellem drift og udvikling, mellem stabilitet og agilitet.
Karen Haumann
Vicedirektør
Dansk Magisterforening
I løbet af masterclass fik jeg et begrebsapparat, som hjælper mig i mit daglige arbejde, hvor vi taler om digitalisering, digital transformation og div. teknologiske muligheder som svar på eller hjælp til at løse mange af de udfordringer kommunen står overfor i en hverdag hvor borgerne forventer individuelle løsninger når de har behov og ikke når kommunen har tid. Derudover havde vi mange rigtig gode og relevante diskussioner og samtaler mellem deltagerne og med oplægsholderne, hvor vi fik afprøvet argumenter, blev skarpere på muligheder og fik vendt mange både praktiske og etiske spørgsmål som naturligt dukker op når vi dykker dybere ned i mulighederne
Kirsten V. Jensen
Stabschef for Økonomi og Digitalisering
Slagelse Kommune
Pernille Kræmmergaard formår at blande praktisk empiri med dyb teoretisk forståelse på en måde, hvor der måske kun er et par andre eksperter i verden, der kan være med. Blandingen af deltagere og oplægsholdere fra mange forskellige hjørner af den digitale verden gjorde, at vi gik til emnet med mange forskellige perspektiver. Måske har for eksempel Grundfos et andet udgangspunkt end en region, men ofte kan vi lære af hinanden og bruge samme tilgang i en anden kontekst. Først og fremmest tog vi det med os fra masterclassen, at digitaliseringen skulle meget højt op på den ledelsesmæssige agenda. I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med en omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med
Klaus Larsen
IT-direktør
Region Nordjylland
Jeg er meget optaget af digitalisering og vil derfor gerne være med i den digitale transformation. Mange i min egen organisation har været afsted og jeg ville gerne have et fælles sprog, relevante værktøjer og inspiration samt et godt netværk. Masterclass i Digital Transformation har givet mig dette og jeg har fået forskellige metoder og teori til inspiration, ny energi samt nye begreber at begribe med og så har jeg fået en fornemmelse af, hvad Masterclass kan bidrage med i evt. fremtidige kompetenceløft for vores chefmedlemmer i HK´s chefgruppe
Karin Bruhn Termannsen
Kontorchef
HK Kommunal
Kurset var nemt tilgængeligt og en rigtig god kombination af teori og praktisk arbejde med problemstillingerne fra ens egen virksomhed. Det fik sat mange tanker i gang, og det har konkret resulteret i nye tiltag og nye strategiske beslutninger hos os. Kurset kunne således bruges helt konkret til udvikling af vores virksomhed
Vibeke Haaning
Administrerende direktør
Blæksprutten
Pernille Kræmmergaard er utrolig levende og så fuld af energi, at hun selv efter en lang dag med undervisning er i stand til at fange folks interesse. Samtidig var der en god blanding af dygtige oplægsholdere. Jeg er typen, som godt kan lide at kategorisere ting og sætte dem i kasser. Jeg kan godt lide systemer, skemaer og rammer. På Masterclass i Digital Transformation fik vi den teoretiske ballast - men på en måde som vi kunne bruge i kontekst med de udfordringer, vi står med i dagligdagen. Samtidig var det meget inspirerende, at der var deltagere fra mange forskellige typer af organisationer og virksomheder - og at de alle brændte for at byde ind med eksempler, som måske ikke én til én matchede vores virkelighed, men som vi nemt kunne relatere til. Jeg har selv kunnet bruge mange af de redskaber, jeg samlede op, i mit daglige arbejde i Kalundborg Kommune. For eksempel har vi med inspiration fra masterclass’en vendt vores strategiprocesser om, så vi i langt højere grad tænker nedefra og op, inddrager brugerne og sikrer, at organisationen tager ejerskab over strategien. Vi har generelt fået langt større fokus på samskabelse
Anne Dandanell
IT- og Digitaliseringschef
Kalundborg Kommune