Opbygning og program

Masterclass er opbygget i tre moduler, hvor hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion. 

MODUL 1 - DIGITAL TRANSFORMATION – FORANDRINGER, NYE FORRETNINGSMODELLER OG NYE STRATEGIER 

Første modul skaber indsigt i og forståelse for Digital Transformation og hvad det stiller af krav til organisationer og virksomheder. Der ses på de vigtigste teknologiske og digitale tendenser og de forandringer som de medfører for konkurrencelandskabet, for kunderne samt for virksomhedens organisering. Specielt går modulet tæt på, hvordan organisationer øger deres digitale modenhed, hvordan de kan bruge udviklingen til at transformere strategier og forretningsmodeller og sidst men ikke mindst hvilke evner, der er væsentlige at opbygge/udvikle, for at virksomheden kan stå sig godt i den digitale omstilling og indfri markedets forventninger på kort og længere sigt. Der er på modulet indlagt besøg af en  leder, der i en årrække har arbejdet med at digitalt transformere i sin organisationen og i den forbindelse blandt andet ændret sine forretningsmodeller, servicetilbud og organisation. 

MODUL 2 - FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING MED TEKNOLOGI OG DATA 

På andet modul følges der op på forståelsen for Digital Transformation og implikationerne for strategi og forretningsmodeller, med fokus på de forandringer og muligheder, den teknologiske udvikling giver for gentænkningen af services og produkter, IT-platforme og samarbejde med og om IT. På modulet er der også fokus på, hvordan data kan anvendes til forretningsudvikling og hvordan arbejdet med data kan organiseres for at skabe den værdi der ønskes. Der er på dette modul indlagt cases fra virksomheder, der arbejder med at skabe datadrevne innovationer samt besøg af en IT-chef der fortæller om, hvordan og hvorfor samarbejdet mellem IT og den øvrige organisation er centralt for digital transformation og hvordan det kan praktiseres og ledes. 

MODUL 3 - ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER 

Tredje modul tager fat på spørgsmålet om, hvordan en organisation indrettes og hvordan arbejdet med digital modning kan organiseres, – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. På modulet er der særligt fokus på hvordan Digital Transformation kan organiseres, hvad det kræver af medarbejderne og arbejdspladsen, hvordan der kan arbejdes med kompetenceudvikling og hvordan der kan arbejdes med at udfordre eksisterende forretningsmodeller og skabe radikal innovation. Der er på dette modul besøg af en direktør fra en dansk organisation der præsenterer, hvordan vedkommende arbejder med at ændre egen organisation og medarbejdere, og igangsætte og fastholde transformationen. 

Se datoer og program for kommende hold (med forbehold for mindre justeringer i program) her.