Digital Transformation

This book is rather unusual. It is very concrete about something rather abstract: “Digital transformation”. It focuses on a very complex phenomena – strategic transformation of large organizations - and makes it very simple and easy to understand. It is based on a sound theoretical foundation and at the same time very practical. In other words – this is an unusual well composed book. I can recommend it to all managers, consultants and researchers working with how to handle digital transformation. It is a well spend investment to read and reflect upon.
Søren Barlebo Rasmussen
CEO and Managing Partner of Mobilize Strategy Consulting

Pernille Kræmmergaards bog 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' kan købes i både e-bog og trykt bog her eller som lydbog (samlet eller enkelte kapitler). Læs uddrag af bogen her eller hør et uddrag her.

Den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv.

'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' gennemgår, hvordan virksomheder og organisationer øger deres digitale modenhed og organiserer sig, så de ubesværet kan anvende teknologierne til både at optimere det bestående og skabe radikalt nyt. Og altid med kundens og borgerens behov for øje i et evigt foranderligt konkurrencemæssigt landskab.

Pernille Kræmmergaard bruger sin mere end 20 års forskning, teoretiske viden og praktiske erfaring fra hundredvis af kurser med offentlige organisationer og private virksomheder i bogen, der er tænkt som en brugsbog til ledere på alle niveauer.

Bogen rummer masser af danske eksempler og cases og giver praksisnære råd til, hvad ledere skal være opmærksomme på i arbejdet med digital transformation. 

Denne nye og opdaterede 2. udgave indeholder nu også generation 5, og tilføjer dermed et yderligere niveau af digital modenhed.

Generation 5 har samtidig betydning for hvad din organisation og du som leder skal mestre, og i forhold til den første udgave er der ligeledes en række ændringer, først og mest tydeligt er der kommet tre nye kapitler til, som handler om dit personlige lederskab i en tid, hvor krav og forventninger fra kunder, borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og samfundet som sådan, ændrer ledelsesrollen på en række områder.

Samtidig er alle de 10 evner fra den første bog opdaterede i lyset af generation 5 og hele bogen er gennemskrevet og opdateret, for at give plads til mere fokus på kompetencer, arbejdet med data og mulighederne med eksempelvis kunstig intelligens.

Til 2. udgave er der samtidig udviklet et helt nyt selvevalueringsværktøj, Det Digitale Ledelseshjul, der giver dig mulighed for at evaluere dine egne ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til de 10 + 3 evner, der beskrives i bogen. Du kan læse mere om det nye værktøj her.

Bogen kan købes i både e-bog og trykt bog her eller som lydbog (kontakt os direkte på dinst@dinst.dk eller ring på telefon 2571 5050). 

Det er en fantastisk bog. Let at gå til, relevant på alle ledelsesniveauer, gode eksempler til refleksion. Man mærker, der ligger stor viden og flid bag. Jeg kan kun anbefale bogen, den kan bruges til mange formål, stiller helt skarpt på den digitale og teknologiske udvikling og hvad det kræver at følge med. Læs den, inden du er kommet bagud. 

Lilian Mogensen

Tidl. koncerndirektør ATP og Udbetaling Danmark
Pernille Kræmmergaards bog, ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”, giver et hurtigt og let læst 360 graders perspektiv på, hvad du som topleder skal forholde dig til i takt med den øgede digitalisering. Det gælder både behovet for at ændre i den måde din organisation, fungerer og arbejder på, men også i udviklingen af dit personlige lederskab. Bogens absolutte styrke er, at den insisterer på, at digital transformation er noget, der skal arbejdes med i hele organisationen – både kulturelt, ledelses- og kompetencemæssigt, i den måde organisationen bruger data og stiller den til rådighed på, opbygger IT-arkitektur osv. – og hele tiden med kunden som det centrale omdrejningspunkt for skabelse af ny værdi.

Lone Saaby

Direktør, Sikkerhedsstyrelsen