Digital Transformation

Det er en fantastisk bog. Let at gå til, relevant på alle ledelsesniveauer, gode eksempler til refleksion. Man mærker, der ligger stor viden og flid bag. Jeg kan kun anbefale bogen, den kan bruges til mange formål, stiller helt skarpt på den digitale og teknologiske udvikling og hvad det kræver at følge med. Læs den, inden du er kommet bagud
Lilian Mogensen
Tidl. koncerndirektør ATP og Udbetaling Danmark

Pernille Kræmmergaards bog 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' kan købes i både e-bog og trykt bog her eller som lydbog på vores Online Akademi (samlet eller enkelte kapitler) her og du kan læse uddrag af bogen her.

Den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv.

'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' gennemgår, hvordan virksomheder og organisationer øger deres digitale modenhed og organiserer sig, så de ubesværet kan anvende teknologierne til både at optimere det bestående og skabe radikalt nyt. Og altid med kundens og borgerens behov for øje i et evigt foranderligt konkurrencemæssigt landskab.

Pernille Kræmmergaard bruger sin mere end 20 års forskning, teoretiske viden og praktiske erfaring fra hundredvis af kurser med offentlige organisationer og private virksomheder i bogen, der er tænkt som en brugsbog til ledere på alle niveauer.

Bogen rummer masser af danske eksempler og cases og giver praksisnære råd til, hvad ledere skal være opmærksomme på i arbejdet med digital transformation. 

Denne nye og opdaterede 2. udgave indeholder nu også generation 5, og tilføjer dermed et yderligere niveau af digital modenhed.

Generation 5 har samtidig betydning for hvad din organisation og du som leder skal mestre, og i forhold til den første udgave er der ligeledes en række ændringer, først og mest tydeligt er der kommet tre nye kapitler til, som handler om dit personlige lederskab i en tid, hvor krav og forventninger fra kunder, borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og samfundet som sådan, ændrer ledelsesrollen på en række områder.

Samtidig er alle de 10 evner fra den første bog opdaterede i lyset af generation 5 og hele bogen er gennemskrevet og opdateret, for at give plads til mere fokus på kompetencer, arbejdet med data og mulighederne med eksempelvis kunstig intelligens.

Til 2. udgave er der samtidig udviklet et helt nyt selvevalueringsværktøj, Det Digitale Ledelseshjul, der giver dig mulighed for at evaluere dine egne ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til de 10 + 3 evner, der beskrives i bogen. Du kan læse mere om den nye selvevaluering her.

Bogen kan købes i både e-bog og trykt bog her eller som lydbog på vores Online Akademi her.