De 10+3 evner

Formålet med testen er at give indblik i hvordan du og evt. andre oplever organisationens samlede evner til digital transformation. Samtidigt giver testen indsigt i hvor styrkerne ligger og hvor der er plads til forbedring.

Testen bygger på det teoretiske univers, som præsenteres i Pernille Kræmmergaards bog ”Digital Transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for”.

Testen tager ca. 10-15 minutter at gennemføre og består af 39 spørgsmål.

Du finder adgang til testen her (vælg på side 3 at det er organisationens samlede evner du vil teste).

Tages testen individuelt:

Testen er gratis i den individuelle udgave.

Umiddelbart efter din besvarelse af sidste spørgsmål vil du få vist resultatet i hjul, der visualiserer hvordan du vurderer din organisations evner til digital transformation.

Hjulet er interaktivt og giver dig mulighed for at læse mere om de enkelte evner og hvordan du har vurderet dig selv på de enkelte spørgsmål. 

Tages testen som gruppe:

Det fulde potentiale i testen opnås ved at bruge den som et værktøj i organisationen. Her vil testen kunne anvendes i eksempelvis ledergrupper og andre fora med et medansvar for den digitale udvikling i organisationen. Resultaterne kan bruges som dialogværktøj, til at drøfte det videre digitalt strategiske arbejde, til at målrette indsatsen mod de mest relevante områder eksempel i forbindelse med kompetenceudvikling eller etableringen af nye fora og processer.

Alle deltagere i gruppen tager testen individuelt og får hver især adgang til deres eget hjul med deres egne resultater.

Derudover vil I få adgang til det samlede resultat eller med et abonnement, til at trække en række samlede analyser af besvarelserne og til at gentage testen over tid og dermed målrette og følge udviklingen i forbindelse med et strategisk forløb. Det vil bl.a. være muligt at få visuelle oversigter over de gennemsnitlige vurderinger og forskellene imellem dem, både inden for en gruppe og mellem grupper på flere detaljeringsniveauer.

Pris:

Fra kr. 10.000 (adgang kan desuden købes som årligt organisationsabonnement). Alle priser ekskl. moms.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.