Digital Ledelse

Formålet med testen er at give indblik i den enkeltes digitale ledelseskompetencer. Samtidigt giver testen indsigt i hvor styrkerne ligger og hvor der er plads til forbedring.

Testen bygger på det teoretiske univers, som præsenteres i Pernille Kræmmergaards bog ”Digital Transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for”.

Testen tager ca. 15 minutter at gennemføre og består af 70 spørgsmål.

Du finder adgang til testen her.

Tages testen individuelt:

Testen er gratis i den individuelle udgave.

Umiddelbart efter din besvarelse af sidste spørgsmål vil du få vist resultatet i Digital Ledelseshjulet, der visualiserer hvordan du vurderer dine digitale ledelseskompetencer.

Hjulet er interaktivt og giver dig mulighed for at læse mere om de enkelte kompetencer og hvordan du har vurderet dig selv på de enkelte spørgsmål. 

Tages testen som gruppe:

Det fulde potentiale i testen opnås ved at bruge det som et værktøj i organisationen. Her vil testen kunne anvendes i eksempelvis rekruttering, ledergruppeudvikling og andre kompetenceudviklingsforløb. Resultaterne kan bruges som dialogværktøj, til at målrette rekruttering/kompetenceudvikling eller til at danne overblik over den nuværende situation for eksempel forud for en strategisk indsats på det digitale område.

Alle deltagere i gruppen tager testen individuelt og får hver især adgang til deres eget hjul med deres egne resultater.

Med abonnement-adgang får I efterfølgende mulighed for at trække en række samlede analyser af besvarelserne. Her vil I kunne få visuelle oversigter over de gennemsnitlige vurderinger og forskellene imellem dem, både inden for en gruppe og mellem grupper på flere detaljeringsniveauer (se eksempler nedenfor). Samtidig vil I have mulighed for at gentage testen over tid og dermed målrette og følge udviklingen i forbindelse med strategiske eller kompetenceløftende forløb.

Eksempler:

- Spredning på ledelsesområdet

- Spredning på ledelseskompetencer

- Spredning på enkelte ledelseskompetencer

- Spredning på specifikke spørgsmål

- Sammenligning af grupper

 

Pris:

Fra kr. 10.000 (adgang kan desuden købes som årligt organisationsabonnement). Alle priser ekskl. moms.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.