Digital Modenhed

Testen tager 5-10 minutter at gennemføre og består af 12 spørgsmål.

Testen er gratis i den individuelle udgave og findes her.

Umiddelbart efter besvarelsen af sidste spørgsmål vil du kunne se, hvilket modenhedsniveau du vurderer din organisation er på.

Tages testen individuelt:

Umiddelbart efter din besvarelse af spørgsmålene vil du få vist resultatet. Derudover vil du kunne se, hvilket modenhedsniveau dine svar på hvert af de 12 spørgsmål befinder sig på.

Tages testen som gruppe:

Deltagerne i gruppen bedes svare på testen to gange - først om hvordan de vurderer organisationen i dag og dernæst hvad de vurderer bør kendetegne organisationen i fremtiden.

Hvis selvevalueringstesten tages som gruppe, er der dermed 24 spørgsmål og den tager ca. 10-15 minutter at gennemføre.

Vedkommende, der bestiller testen, vil få tilsendt en rapport, hvori gruppens samlede vurderinger over den nuværende og fremtidige ønskelige modenhed fremgår. Derudover vises variansen og spredningen i gruppedeltagernes besvarelse. Endeligt vises gruppens samlede besvarelse for hvert af de 24 spørgsmål. 

Ligesom hvis testen tages individuelt, vil de enkelte deltagere i gruppen kunne se resultatet umiddelbart efter deres besvarelse. 

 

Pris:

Mellem 10.000 - 15.000 kr. afhængig af antallet af deltagere i gruppen. alle priser ekskl. moms.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Modenhedstesten er baseret på Pernille Kræmmergaards teori om de 5 generationer af IT og digitalt mindset.

Du kan læse mere om de 5 generationer her.

Vores kunder siger

Hos Lederne har man valgt at anvende selvevalueringstesten for at sætte rammen for en fælles dialog i ledergruppen om organisationens digitale modenhed, styrker og svagheder.

Direktør for A-kasse & Digitalisering hos Lederne, Anne Bou Casals udtaler:

Jeg blev nysgerrig på selvevalueringstesten og tog den gratis version af testen, fordi jeg gerne ville have mere viden om, hvor godt vores organisation er klædt på til at arbejde med digital transformation i en verden hvor traditionelle forretningsprincipper og medlemsadfærd ændrer sig hurtigere end nogensinde. Spørgsmålene der ligger i selvevalueringstesten er anvendelige, da de sætter fokus på evnerne, der skal være til stede i en eller anden grad for at kunne udføre digital transformation i en organisation. Vi har valgt at anvende selvevalueringstesten, fordi vi gerne ville introducere evnerne for vores ledergruppe og gennem besvarelsen af spørgsmålene skabe en bevidsthed om og forståelse for, hvad det er, der skal til for at kunne gennemføre digital transformation og indfri vores digitale potentiale. Det resultat vi har fået med anvendelsen af selvevalueringstesten er i første omgang en rapport, der samler viden omkring udvalgte af vores lederes vurdering af vores organisations digitale modenhed.
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse og Digitalisering
Lederne