Skræddersyede kurser

Digitaliseringsinstituttet tilbyder skræddersyede kurser tilpasset din virksomhed eller organisation.  

Med udgangspunkt i jeres ønsker om udbytte, målgruppe og længde, udvikler vi et kursus, som passer til jer.  

Fælles for alle vores skræddersyede kurser er, at vi forbinder forskning og teori med deltagernes konkrete praksis. I udviklingen af kurser er det vigtigt for os, at vi har tæt samarbejde med jer, så vi sikrer at indholdet og formen er relevant og lever op til jeres ønsker. 

Vores kurser afvikles som regel som en vekselvirkning mellem indlæg, plenumdrøftelser samt gruppedrøftelser. Vi er optaget af, at deltagerne inddrages i undervisning og at indholdet gøres nærværende og relevant for hver enkelt deltager. 

Vi varetager kursusledelsen og som regel den overvejende del af undervisningen. Efter ønske kan vi anvende vores indlægsholderesom eksperterdet kan være forskere eller ledere med erfaring indenfor området til specifikke indlæg eller casepræsentationer.   

Vi tilbyder også blended kursusforløb, hvor vi har gode erfaringer med at inddrage en eller flere læringsvideoer med tilhørende refleksionsspørgsmål, enten som optakt til eller i forbindelse med afvikling af kursusforløbet. 

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for et skræddersyet kursus hos jer, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.