Digital ledelse

- lær at lykkes med digitalisering

Kurset er udviklet af Digitaliseringsinstituttet i samarbejde med Djøf.

Kursustilmelding og praktiske informationer findes på Djøfs hjemmeside her.

Få grebene til at arbejde aktivt med digital ledelse og digital organisationsudvikling i din virksomhed. På kurset får du viden om fremtidens teknologier og forretningsmodeller fra internationale forskere og danske erhvervsfolk med fingeren på den digitale puls. Samtidig får du indblik i, hvordan du kan lykkes med digital udvikling i praksis. En genvej til at styrke din ledelse. Deltag, hvis du vil have et digitalt mindset til fremtiden som leder eller forretningsudvikler.

Digitale teknologier har længe hjulpet organisationer med at koordinere, planlægge og automatisere arbejdsgange og produktion. Den digitale udvikling står ikke stille. Tværtimod bevæger den sig med hastige skridt ind i alle kroge af forretningsområder, virksomheder og brancher.

Ingen kan se sig fri, når digitalisering bliver en naturlig del af produkter og services. Kunderne efterspørger det. Samarbejdspartnere og medarbejdere vil efterspørge det, hvis de ikke allerede gør det. Digitalisering er fremtidens adgangsbillet til markedet.

Derfor står du som leder eller forretningsudvikler over for en stor opgave. Den samlede ledelse skal lægge nye strategier, men det er dit ansvar at realisere dem. Du kan ikke lukke øjnene og håbe, at det går over. I stedet kan du vælge at gå foran og bidrage til at bringe teknologien ud af IT-afdelingen og ind i hele organisationen.

Udbytte

Kurset giver dig indsigt i de nødvendige kompetencer og den viden, som du og din organisation skal bringe i spil for at lykkes med digitalisering.

Konkret får du:

 • viden om samspillet mellem den teknologiske udvikling og virksomhedens udvikling
 • metoder til, hvordan du kan bruge digitalisering til at skabe større værdi, bedre kunde/borger-betjening eller nye forretningsmodeller
 • indsigt i de krav, digitaliseringen stiller til dit lederskab, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer du skal opbygge
 • indsigt i, hvad der skal til i hele udviklingen af din organisation, for at digitaliseringen vil lykkes i praksis

Efter kurset har du gennem ny viden, casearbejde og refleksion over egen praksis fået grebene til at starte og deltage aktivt i den digitale omstilling i din organisation.

Deltag

Deltag, hvis du vil have et digitalt mindset til fremtiden og en større forståelse for, hvordan du og din organisation eller virksomhed fortsat kan lykkes i en digital virkelighed.

Du kan deltage som leder eller forretningsudvikler uanset din placering, eller hvis du har eller søger en central rolle i forhold til organisations udvikling. 

Indhold

Kurset tager dig med på en digital rejse, når internationale og danske forskere og fremtrædende danske ledere præsenterer tendenser og den nyeste viden om teknologi og digitalisering. Du øver metoder til digital omstilling på en konkret case, og du får eksempler på danske virksomheder og organisationer, som klarer sig godt i den digitale omstilling.

Modul 1 - Hvorfor digitalisering? Og hvad betyder den for dig?

Det første modul giver dig forståelse for digitaliseringens konsekvenser. Og du får indblik i, hvad der kendetegner digitaliseringen, og hvilken betydning den har for virksomheders forretningsmodeller.

Du kommer igennem temaerne:

 • forandringer i markedet, produkter og services og hos medarbejderne som følge af digitalisering
 • nye teknologiske muligheder, trends og disruptions
 • nye forretningsmodeller og nye jobs/nyt arbejdsmarked
 • de danske virksomheder, som er foran i den digitale omstilling
 • de organisatoriske kompetencer for digitalt lederskab og måling af samme

Om aftenen arbejder du i en gruppe med en dansk case, hvor du bruger ny viden og metoder fra dagens indlæg. Grupperne laver en casepræsentation næste formiddag for hele holdet med underviserne som sparringspanel.

Modul 2 - Hvordan digitalisering? Og hvordan opbygger du digitalt lederskab?

På andet modul får du indsigt i de nye kompetencer, organisationen skal opbygge for at skabe et nødvendige fundament for, at din digitale ledelse vil lykkes og skabe forandring. Du får indblik i, hvordan du kan gribe digitaliseringen an, og hvilke krav det stiller til lederen/ledelserne i danske virksomheder.

Du kommer igennem temaerne:

 • udvikling af digitale ledelseskompetencer
 • udvikling af digitale strategier
 • digitalisering til effektivisering og radikal innovation
 • hvilke krav stiller det til udviklingen af organisationskulturen?
 • fra eksploration til daglig drift – et eksempel på digital omstilling
 • hvordan får du organisationen og medarbejderne med dig?

Undervejs formulerer du de ledelsesmæssige udviklingstiltag, som du vil sætte i værk, når du kommer hjem. Som afslutning på modulet får du sparring på dine problemstillinger og overvejelser fra holdet og kursusleder.

Praktiske oplysninger

Du får undervisning på masterniveau af fremtrædende forskere og erhvervsfolk. I løbet af kurset vil du blive præsenteret for teori i betydeligt omfang. Du vil få mulighed for at læse litteratur til hvert modul, som du kan bruge til inspiration og forberedelse, men det er ikke at krav, at du har læst materialet. Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Datoer for undervisningsforløb i efteråret 2018:

Modul 1: 7. - 8. september 2018
Modul 2: 5. - 6. oktober 2018

Form

Du skal igennem to moduler, som starter fredag kl. 12.00 og slutter lørdag kl. 12.00 med aftenarbejde eller oplæg begge gange. Kurset er intensivt og tempofuldt med en vekselvirkning mellem indlæg, mindre plenumdebatter og gruppeøvelser.

Vi har sørget for overnatning og undervisere i international topklasse. Du skal tage dit engagement og arbejdstøj med og være parat til at blive udfordret fra alle sider.