Video on Demand

Skræddersyet video til dit behov

Digitaliseringsinstituttet tilbyder skræddersyede videoer tilpasset dig og din organisation. 

Med udgangspunkt i jeres behov sammensætter vi et videoformat, som passer til jer. Det kan for eksempel være:

  • en læringsvideo til et internt kursus i digitalisering
  • videooplæg til en konference
  • en videopakke til brug på egen læringsplatform

Fælles for alle vores skræddersyede produktioner er, at vi følger en fast procedure for produktionen: 

 

Behovsafklaring

Vi taler sammen om behovet for den skræddersyede video:

- hvem er målgruppen?
- ønsket indhold/tema?
- i hvilken kontekst skal videoen bruges?
- ønsket længde og stil

Møde med forsker

På baggrund af behovsafklaringen afholdes derefter et møde med den valgte forsker. Her tales om:

- forventninger til fagligt indhold
- ønsker omkring udbytte fra produktionen
- evt. ønske om brug af konkrete cases eller andet

Produktion

Digitaliseringsinstituttet har eget videostudie med professionelt udstyr. I samarbejde med en ekstern instruktør producerer vi egne videoproduktioner efter vores egne video didaktiske retningslinjer.

Levering

Den skræddersyet video leveres i henhold til den aftalte tid og der følges efterfølgende op på udbyttet af produktionen. 

Priser fra 7.500 kr. pr. skræddersyede video.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for anvendelse af vores videoer hos jer, er du velkommen til at rette henvendelse til os på dinst@dinst.dk.