De 10+3 evner

Testen tager 10-15 minutter at gennemføre og består af 30 spørgsmål.

Du finder adgang til testen på vores Online Akademi her.

Testen er midlertidig under opdatering, men vil være tilgængelig igen ultimo oktober 2019.

Tages testen individuelt:

Efter du har færdiggjort testen, vil du næstkommende arbejdsdag modtage en rapport baseret på din besvarelse. I rapporten vil du kunne se, hvordan du vurderer din organisations 10+3 evner til digital transformation og hvordan du har vurderet spørgsmålene, der knytter sig til hver af evnerne.

Pris

200 kr. 

Tages testen som gruppe:

Alle deltagere i gruppen tager testen individuelt. Hver deltager i gruppen vil modtage en rapport den næstkommende arbejdsdag, der viser den enkeltes resultater.

Efter alle i gruppen har færdiggjort testen, vil I den næstkommende arbejdsdag modtage en rapport baseret på den samlede gruppes resultater. Udover at vise, hvordan gruppen gennemsnitligt vurderer organisationens 10+3 evner til digital transformation, viser den også variansen i jeres besvarelser. Variansen vises både på hver evne og for hvert spørgsmål.

Derudover vil rapporten indeholde en række anbefalinger, som vi på baggrund af resultaterne, vurderer at I vil kunne have glæde af i jeres fortsatte arbejde med digital transformation. 

 

Pris:

Mellem 10.000 - 15.000 kr. afhængig af antallet af medlemmer i gruppen. Alle priser ekskl. moms.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. 

De 10+3 evner til Digital Transformation-testen er baseret på Pernille Kræmmergaards framework over de evner, det er vigtigt at organisationen skal mestre i forbindelse med digital transformation. 

Du kan læse mere om de 10+3 evner i Pernille Kræmmergaards bog her.