Kapabilitetstest

Formålet med Den Digitale Kapabilitetstest er at give dig og/eller din ledergruppe et overblik over, hvor godt din organisation mestrer de ni organisatoriske kapabiliteter, der er væsentlige for virksomheders Digitale Transformation. Således kan du både vurdere, hvor din organisation er godt klædt på til det videre arbejde med Digital Transformation, samt hvor der er plads til forbedringer.

Testen henvender sig til både offentligt og private virksomheder.

Testen er udviklet af og på baggrund af Direktør og tidligere professor Pernille Kræmmergaard mangeårige forskning i Digital Transformation og er funderet i den nyeste internationale forskningslitteratur og samt praktiske erfaringer fra danske virksomheder inden for den offentlige og private sektor.

Den Digitale Kapabilitetstest er her i første udgave (og i beta for nuværende, der vil løbende tilgå testen yderligere funktionalitet). Testen vil desuden halvårligt udkomme i ny udgave i takt nye internationale forskningsresultater, egen forskning i danske virksomheders Digitale Transformation samt praksiserfaringer med anvendelse af testen.

Hvis du har kommentarer til testen efter gennemførsel, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os på dinst@dinst.dk.