Abonnement på dialogværktøjerne

Begge vores webbaserede dialogværktøjer (5G og 10+3) kan tilgås på abonnementsbasis (måneds- eller årsbasis).

Med et abonnement får I adgang til og mulighed for:

  • at kortlægge digital modenhed og/eller evner til digital transformation ud fra eksisterende spørgerammer
  • at lave analyser og træk rapporter efter behov og få overblik over udviklingen over tid, på tværs af grupper, faggrupper, afdelinger mm.
  • at sammenligne score over tid, på individniveau, på tværs af grupper, faggrupper, afdelinger mm.
  • at se læringsvideoer om de 5 generationer og/eller om de 10+3 evner til digital transformation – som du kan anvende selv eller sammen med andre på møder, træningssessioner, seminarer, etc.
  • at få adgang til bogkapitler og artikler som kan læses/lyttes for at lære selv eller forud for arrangementer og møder
  • at få adgang til refleksionsspørgsmål som i kan anvende lokalt i forbindelse med møder, workshops, udvikling af strategiske indsatsområder og andre diskussioner
  • at få adgang til vejledning til analyse og dialog om resultaterne

Formålet med et abonnement er at understøtte et strategisk og langsigtet fokus på en organisations transformative og digitale omstilling. Som abonnement får I adgang til selvevalueringer, sammenligninger og ressourcer over tid. På den måde kan I eksempelvis sammensætte et forløb der først sætter fokus på strategiudvikling og nye indsatsområder, efterfølgende lederudvikling og teamsammensætning, og følger op med et fokus på rekruttering og kompetenceudvikling. Eller I kunne gennem en periode arbejde strategisk med at højne kompetenceniveauet med fokus på differentieret kompetenceudvikling målrettet den enkelte leder, medarbejder, afdeling eller gruppe.

Abonnementer kan købes til en afgrænset gruppe, hvor gruppens scorer kan sammenlignes over tid eller for hele organisationen, hvor der desuden kan analyseres og sammenlignes forskellige grupper i organisationen.

Prisen for et gruppeabonnement afhænger af antal deltagere som skal deltage i selvevalueringen, mens prisen for et organisationsabonnement afhænger af hele organisationens størrelse, uafhængigt af hvor mange der skal anvende dialogværktøjerne. Kontakt os på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050 for nærmere information om priser og vilkår. Abonnementsperioden er minimum 3 måneder.

Du har mulighed for at læse mere om de respektive selvevalueringstests og prøve og se demo her (5G) og her (10+3).