Enkeltstående selvevalueringstests

De webbaserede selvevalueringstests er udviklet til at fremme og understøtte dialogen i organisationer, ledergrupper, afdelinger, blandt medarbejdere mv.

Vores enkeltstående selvevalueringstests giver dig adgang til spørgerammer og resultatsider, med gruppens samlede evaluering og forskellene imellem dem.

Ved brug af selvevalueringstestene får I adgang til og mulighed for:

  • At kortlægge jeres digitale modenhed og/eller evner til digital transformation ud fra eksisterende spørgerammer på organisations og individuelt niveau
  • At få adgang til rapporter; en individuel til hver deltager der tager testen og en samlet for hele gruppen. I kan således altid vende tilbage til resultaterne
  • At skabe dialog til brug for strategiudvikling, kompetenceudvikling, teamsammensætning, lederudvikling, rekruttering, udviklingssamtaler, fokusområder mm.

At deltagerne kan sammenligne resultater med andre deltagere i gruppen Da resultaterne alene bygger på selvevalueringer, bør kraftige fortolkninger undgås og beslutninger bør træffes med udgangspunkt i den afledte dialog og refleksion, frem for resultaterne alene.

Resultaterne giver mulighed for at drøfte, hvor godt organisationen og/eller ledere er klædt på til digital transformation, relevante fremtidige fokusområder, betydningen af enigheder og uenigheder, tilrettelæggelse af målrettet kompetenceudvikling, sammensætning af ledergrupper, vurdering af digitale ledelseskompetencer, mm.

Hver test tilbydes til kr. 10.000,- (ekskl. moms) uanset hvor mange der skal tage testen.

Du kan bestille testen via formularen nederst på siden.

Når du har udfyldt formularen får du efter senest 2 arbejdsdage tilsendt et link til testen, som du kan dele med de der skal udfylde den. Du får samtidigt tilsendt et resultatlink, hvor du løbende kan orientere dig i de indkomne svar og resultater, analysere resultaterne, og du kan naturligvis også dele resultaterne med andre.

Bestilling af selvevaluering

Der fremsendes separate links for hver bestilt type.
(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)