10+3 evner til digital transformation

Selvevalueringstesten af 10+3 evner til digital transformation viser hvor godt organisationen mestre de 10+3 evner til digital transformation og kan på den måde give blik for, hvor der med fordel kan sættes ind for at styrke svage og/eller strategisk vigtige evner.

Vi tilbyder selvevalueringen i to udgaver. En udgave til evaluering af en organisations evner og en udgave til evaluering af individuelle toplederes, lederes eller medarbejderes evner. Begge tests består af 39 spørgsmål samt 4-5 baggrundsspørgsmål.

Selvevalueringstesten af organisationens evner til digital transformation er til dig/jer, der vil evaluere og sætte fokus på en organisations (eller en afdelings/et områdes) samlede evner til digital transformation.

Ud fra en gruppes forskellige besvarelser af de 39 spørgsmål præsenteres visuelt et samlet overblik over i hvor høj grad organisationen vurderes at mestre de 10+3 evner.

Resultaterne kan bruges som udgangspunkt til at kickstarte og facilitere dialog i forbindelse med eksempelvis strategiudvikling, workshops om nye indsatsområder og potentielle udviklingsmuligheder.

Den enkelte bruger får direkte adgang til sit eget resultat, som udover egen vurdering af organisationens mestring af de 10+3 evner samlet også viser egen besvarelse af de tre spørgsmål under hver evne. Bestiller får desuden adgang til det samlede grupperesultat. Her fremgår den samlede vurdering af organisationens mestring af de 10+3 evner, gruppens samlede besvarelser af de tre spørgsmål under hver evne samt spredningen i gruppens vurderinger.

Selvevalueringstesten af toplederes, lederes eller medarbejderes individuelle evner er for dig/jer der ønsker at evaluere enkelt personers digitale mindset og evner til at bidrage til organisationens digital transformation.

Ud fra besvarelsen af de 39 spørgsmål vises et samlet overblik over i hvor høj grad den enkelte vurderer selv at kunne bidrage til organisationens mestring af de 10+3 evner.

Resultaterne kan eksempelvis bruges som udgangspunkt for dialog i forbindelse med strategiske kompetenceudviklingsindsatser, løbende leder- og medarbejderudviklingssamtaler, rekruttering, ledergruppeudviklingsforløb eller sammensætning af ledergrupper.

Den enkelte bruger får direkte adgang til sit eget resultat, som udover den samlede vurdering af egen mestring af de 10+3 evner også viser besvarelserne for de tre spørgsmål under hver evne.

Som bestiller får du desuden adgang til det samlede resultat for gruppen. Det kunne eksempelvis være en ledergruppe, hvor man vil drøfte om sammensætningen af evner er tilstrækkelig og dækkende til de strategiske ambitioner, eller det kan være i en rekrutteringssituation hvor man ønsker at sammenligne den enkelte kandidat med den samlede kandidatgruppe. For bestiller vil der ud over en gennemsnitlig score for deltagernes vurdering af egne evner til mestring af de 10+3 evner, også være adgang til gruppens gennemsnitlige score på de tre spørgsmål under hver evne samt spredningen i gruppens scorer.

Selvevalueringen af de 10+3 evner kan evt. kombineres med selvevalueringstesten af de 5 generationer (se mere her), for at opnå et fælles billede af den nuværende og ønskede fremtidige digitale modenhed.   

Når den er besvaret alle spørgsmål, vil du kunne gemme eller modtage resultatet på mail.

Du har mulighed for at se en demo af testresultat og funktionaliteten her.