5 generationer af digital modenhed

Selvevalueringstesten af 5 generationer til digital modenhed viser hvor organisationen er i dag og hvor den ønsker at være om 5 år – og således gabet mellem den nuværende situation og den fremtidige ønskelige. Desuden viser resultaterne i hvor høj grad hver af generationer og det tilknyttede mindset kommer til udtryk i organisationen i dag og hvad ønskerne er til fremtiden.

Selvevalueringen tilbydes i to udgaver. En kort udgave bestående af 40 spørgsmål samt 4-5 baggrundsspørgsmål og en mere omfangsrig, komplet udgave bestående af 80 spørgsmål samt baggrundsspørgsmålene.

Den kompakte udgave af selvevalueringstesten bestående af 40 spørgsmål evaluerer organisationens nuværende situation og fremtidige ønskelige niveau på fire overordnede, udvalgte områder:

Digitale teknologier anvendes til, Digitalt strategisk arbejde og organisatorisk forankring, Forandringer forbundet med IT og digitale teknologier og Data-anvendelse

Den komplette udgave af selvevalueringstesten bestående af 80 spørgsmål evaluerer organisationens nuværende situation og fremtidige ønskelige niveau på samtlige af frameworkets 8 områder. Digitale teknologier anvendes til, Digitalt strategisk arbejde og organisatorisk forankring, Forandringer forbundet med IT og digitale teknologier, Data-anvendelse, IT-anvendelse og gevinster ved IT-investeringer, Organisationens syn på, og samarbejde med og om IT og teknologi, IT-ledelsen og medarbejdere i IT og digitalisering samt  IT-arkitektur og beslutningsstrukturer.

Resultaterne af selvevalueringen kan bruges til at vurdere, hvor digitalt modne organisationen er i dag og hvor den ønsker at være om 5 år og hvordan mindsettet og prioriteringerne ønskes ændret. Dermed bliver det bl.a. muligt at drøfte, hvilke mål der skal forfølges, og hvor der skal sættes ind.

Den enkelte bruger får direkte adgang til sit eget resultat, som viser hvilken generation vedkommende har vurderet til at være dominerende i dag og hvilken generation vedkommende vurdere bør være dominerende om 5 år. Sammenligningen af egne score af de 5 generationer vil desuden fremgå.

Som bestiller af selvevalueringstesten får du desuden adgang til det samlede grupperesultat. Her fremgår, i tillæg til den dominerende generation i dag og om 5 år, og sammenligning af gruppens score af de 5 generationer, også vurderinger af hver af de enten 4 eller 8 områder. På den måde, kan dialogen nuanceres og forskelle mellem områderne, enten i forhold til den nuværende situation eller ambitionerne for om 5 år, kan drøftes.  For alle visninger af grupperesultatet fremgår desuden gruppens spredning, som kan anvendes til at åbne op for dialog om forskellene imellem deltagernes besvarelse og evt. forskellige opfattelser.

Hvis resultatet viser, at I ønsker at styrke de øvre generationer, kan dialogværktøjet med fordel kombineres med en selvevalueringstest om de ”10+3 evner”, der fokuserer på organisationens evner hertil (se evt. mere her).

Når den er besvaret vil du kunne gemme eller modtage resultatet på mail.

Du har mulighed for at se en demo af testresultat og funktionaliteten her.