Referencer

Vi har i ledelsen på Vestegnen HF & VUC anvendt de webbaserede dialogværktøjer til Digital Transformation. Værktøjerne gave en kvalificeret ledelsesmæssig dialog om vores digitale omstilling med udgangspunkt i hvor vi er i dag, og hvor vi gerne vil være om 5 år. Vi fik samtidig dyb indsigt i vores styrker og svagheder, og vi har nu et klart billede af hvad vi skal arbejde videre med - og hvorfor!
May Brandt
Vicedirektør, CFO
Vestegnen HF & VUC
Digitaliseringsinstituttets værktøjer og modeller bidrog direkte til værdiskabelsen i den videre strategiske digitale udvikling i virksomheden. Vi fastlagde vores nuværende modenhed og identificerede de afgørende indsatser og tilhørende kompetencer, som krævede fokus for at nå vores mål.
Nicholas Brace Olsen
Fhv. CEO
Mannaz