Datadreven Ledelse

SKAB VÆRDI MED DATA OG KUNSTIG INTELLIGENS

Mængden af data vokser, og i mange tilfælde eksponentielt. De fleste ved, der er værdi at hente for både organisationen og kunder/borgere ved at anvende data på nye måder og gerne i kombination med analytics og kunstig intelligens. Samtidig fylder debatten om brugen af kunstig intelligens i fremtidens samfund og organisationer mere og mere. 

Data er af mange udråbt som ’det nye guld’. For det utrænede øre lyder det som om, at det er nemt at bruge data og skabe værdi, hvis man for eksempel kobler data med nye måder at automatisere eller anvende kunstig intelligens på. Men det kræver viden, kompetencer, organisering, ledelse og investeringer at få viden og forretningsmæssig værdi ud af data. Og samtidig melder der sig en masse spørgsmål omkring etik og gennemsigtighed i dataanvendelse, som man skal være opmærksom på. 

Dette og meget mere vil kurset give deltagerne en større forståelse for – dels gennem teori, og gennem en række eksempler og egne cases.   

FORMÅL 

Kurset har til formål at klæde deltagerne bedre på som ledere i en verden, hvor anvendelsen af digitale teknologier og øget anvendelse af data transformerer virksomheder og organisationer. Anvendelsen betyder markante forandringer i de krav og forventninger som såvel kunder, medarbejdere og andre samarbejdspartnere stiller, og det mærker du sikkert allerede og skal lede i forhold til. Du oplever måske også, at du som leder gerne vil. og forventes at kunne. anvende data til at optimere den eksisterende drift, samtidig med at du også gerne vil. og forventes at kunne. anvende data til at udforske nye muligheder. Kurset hjælper dig til at tage et oplyst medansvar og lederskab for værdiskabelse på baggrund af data og det i en verden, hvor kunstig intelligens er noget, man i højere grad som organisation, leder og medarbejder skal forholde sig til. 

MÅLGRUPPE 

Leder og ledende medarbejdere, der har, eller ønsker at tage, et større og kompetent medansvar for virksomhedens nuværende og fremtidige anvendelse af data – for at skabe større værdi for kunderne/borgerne, medarbejderne og organisationen. 

Tilmelding til kursus i Datadreven ledelse

(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)