DINST-certificering

Hos Digitaliseringsinstituttet klæder DINST-certificering dig på til at hjælpe andre (medarbejdere, ledere og/eller organisationer) i arbejdet med udvikling af digitale mindset og kvalificere organisationer bedre til de forandringer, der følger af den digitale dagsorden. 

Certificeringen henvender sig til ledere og medarbejdere i private virksomheder og i den offentlige sektor. Kurset starter med to undervisningsdage, derefter arbejdes der med en case i egen praksis og kurset afsluttes med en halv dags digital workshop, hvor du præsenterer dit case-arbejde. Certificering opnås efter beståelse af henholdsvis en multiple-choice-test og fremlæggelse af case-arbejdet. 

HVORFOR EN DINST-CERTIFICERING?  

DINST-certificeringen gør, at du som ansat eller arbejdsgiver kan dokumentere kompetencer og vise overfor kollegaer, kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau til at tale om den digital dagsorden er underbygget. 

Kan du genkende et eller flere af følgende punkter, så er DINST-certificeringen det rette valg for dig eller dine medarbejdere: 

  • Oplever du et behov for at kunne evaluere organisationens digitale modenhed og evner til digital transformation, eller medarbejderes og lederes digitale mindset i forbindelse med f.eks. strategi- og kompetenceudvikling, gruppesammensætning, rekruttering og medarbejderudviklingssamtaler? 
  • Har du behov for selv at kunne formidle digital modenhed eller selv tilrettelægge workshops, hvor der arbejdes med etablering af fælles digital mindset og/eller identifikation af hvordan organisationens modenhed og evner til digital omstilling der med fordel kan styrkes?
  • Har du behov for at kunne tilrettelægge, afvikle eller facilitere større kompetenceudviklingsforløb i egen organisation? Er du optaget af, at I selv kan monitorere og/eller evaluere digital modenhed og evner til digital transformation mellem afdelinger eller over tid (f.eks. i forbindelse med større forandringsopgaver)?
  • Har din organisation købt Digitaliseringsinstituttets procesvæktøj og kortlægningstest og ønsker I indgående kendskab tilhertil, brug heraf og dokumentation for viden om rammeværkerne ”De 5 Generationer” og ”10+3 Evner”?

MÅLGRUPPE 

Uddannelsen henvender sig til konsulenter (interne som eksterne), forretningsudviklere, HR-partnere, digitaliseringsagenter, projektledere, proces- og forandringskonsulenter, etc.

UDBYTTE FOR DELTAGERNE 

Med en DINST-certificering får du en certificering i rammeværkerne De 5 Generationer af digital modenhed og 10+3 Evner til digital transformation, samt i brugen og formidling af kortlægningstestene.  

Du får dokumentation for dit kendskab til rammeværkerne og i brugen af kortlægningstestene i egen eller andres organisation. Efter DINST-certificeringen er du godkendt (autoriseret) i brugen af DINST-værktøjerne  de to rammeværker og kortlægningstests, som grundlag for dit videre arbejde med udvikling af digitale mindset. 

Du får adgang til en lukket certificeringsplatform, hvor diverse materialer; slides, skabeloner, illustrationer, artikler, etc. kan downloades og anvendes efter egne ønsker og behov. Og hvor cases, læring og viden fra andre certificerede deles og netværk muliggøres. Materialerne på platformen er en hjælp ved gennemførelse af kortlægningstests, workshop, seminarier, kurser og møder.  

På kurset lærer du dybdegående rammeværkerne og metoder bag at kende samt at anvende, herunder analysere og sammenligne, testresultaterne. Efter endt certificering kan du/dine medarbejdere: 

  1. formidle rammeværkerne og kortlægning af De Generationer og de 10+3 Evner
  2. analysere og sammenligne resultater og formidle, forklare og give tilbagemelding/feedback på testresultater  
  3. vurdere til hvilke formål de enkelte tests, og kombinationer af tests, kan anvendes 
  4. tilrettelægge workshops, møder eller andre forløb indeholdende tests og testresultater (f.eks. i forbindelse med strategiudvikling, kompetenceudviklingsforløb, ledergruppeudvikling, rekruttering)
  5. forklare og forstå kortlægningstestenes bagvedliggende data-governance

DINST-CERTIFIKATET

For at opnå certificering skal du bestå en Multiple Choice-test med 30 spørgsmål, som du skal svare på efter de to dages undervisning. Multiple Choice-testen vurderer din viden om de to rammeværker – De 5 Generationer og de 10+3 Evner.

Efter to måneder skal du dokumentere anvendelse og dine formidlingsevner udi de to rammeværker ved at præsenterer en case, der viser din brug af kortlægningstestene, der er en del af de teoretiske rammeværker.  

Hvis en af ovenstående opgaver ikke bestås, er der mulighed for tilkøb af reeksamen for hver af opgaverne.

Du modtager et DINST-certifikat efter bestået Multiple Choice-test og vist mestring af såvel rammeværkerne som testene på den workshoppen. Du certificeres i den gældende og aktuelle version af DINST-certificeringen, og din certificering er gældende i det kalenderår, du er certificeret og det efterfølgende kalenderår. Certificeres du f.eks. i juni 2021 – så hedder din certificering: ’DINST-certificering 2021-2022’.

Så længe din certificering er gældende, har du adgang til den lukkede certificeringsplatform og materialerne heri, adgang til de opdateringer, der kommer på rammeværkerne og på kortlægningstestene. En opdatering kan f.eks. være i formuleringen på udvalgte spørgsmål som følge af bruger-feedback eller en opdatering eller udvikling i rammeværkerne, med nye generationer.

Som DINST-certificeret vil du have ny og opdateret forskningsbaseret viden til din rådighed. Du vil yderligere modtage nyhedsmails, som oplyser om nye materialer på platformen, om evt. ændringer i kortlægningstestenes spørgsmål eller i visning af testresultater, oversigt over nye certificerede, opdaterede cases og invitation til webinarer.

Når din certificering udløber, vil der være mulighed for at tilkøbe en fornyelse og opdatering af dit DINST-certifikat, således din viden fortsat kan være aktuel og up-to-date via adgang til den nyeste viden om rammeværkerne og kortlægningstestene. Det kræver deltagelse på en kursusdag med undervisning og efterfølgende beståelse af en Multiple Choice-test, før dit certifikat kan fornyes.

YDERLIGERE FORHOLD

Kontakt os gerne via mail på dinst@dinst.dk  eller telefon +45 2571 5050, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om certificeringen.