Opbygning og program

DINST-certificeringen er sammensat af dialogbaserede indlæg, plenumdebatter, gruppedrøftelser og individuelt arbejde, hvor teori og praksis kombineres. Pernille Kræmmergaard, grundlægger og direktør i Digitaliseringsinstituttet, digital vismand og tidligere professor, har udviklet de to rammeværker, kortlægningstestene og certificeringsuddannelsen. Pernille er kursusleder og gennemgående underviser på DINST-certificeringen. 

Inden uddannelsens start forventes du at læse bogen ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”. Samt den nye bog om "De 5 Generationer" som udkommer sommeren 2021.

Uddannelsen starter med to undervisningsdage, som afsluttes med en Multiple Choice-test med 30 spørgsmål i de to teoretiske rammeværker. Testen skal bestås for at kunne fortsætte certificeringen. Der vil være mulighed for tilløb af reeksamen (se pris her)

Efter undervisningsdagene er det din og de andre deltageres tur til at bringe de nyerhvervede kompetencer i spil – til dette er afsat to måneder. Du skal en uge efter endt kursus kort beskrive den case, som du ønsker at arbejde med og som skal præsenteres for at bestå DINST-certificeringen. Til dette udfyldes en skabelon (skabelonen og case-opgaven introduceres på dem sidste undervisningsdag). 

Derefter arbejdes der med en case i 2 måneder, hvor kortlægningstestene De 5 Generationer og 10+3 Evner skal indgå.

Efter de to måneder skal du, på en halvdags workshop (afvikles over Zoom), dokumentere dit kendskab til og brug af kortlægningtestene i praksis. På workshoppen præsenterer du din case og udbytte af casen for organisationen og dig selv, for såvel kursuslederen og de øvrige deltagere på dit hold. Her får du også mulighed for at høre om de øvrige deltageres cases og udbytte, til fremtidig inspiration og netværk.  

I forbindelse med den afsluttende workshop skal du udfylde resten af skabelonen med dine erfaringer. Case-skabelon lægges efterfølgende ud på den lukkede certificeringsplatform for DINST-certificerede som på den måde får mulighed for at dele viden og opbygge netværk dem imellem. Hvis du ønsker at din case skal anonymiseres eller ikke lægges på platformen, vil ønsker herom naturligvis blive respekteret.  

Efter demonstration af din viden og brug af kortlægningstestene i praksis, bliver du endelige DINST-certificeret.

Kontakt os gerne via mail på dinst@dinst.dk  eller telefon 2571 5050, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om certificeringen.