Diplomclass i Digital Transformation

Diplomclass i Digital Transformation henvender sig til medarbejdere der ønsker et digitalt mindset som sætter dem i stand til at tage aktivt del i digital transformation og de forandringer, det giver anledning til i egen organisation. Og til ledere der ønsker at efteruddanne deres medarbejdere i digital transformation.  

  • Har du behov for et nyt mindset, ny viden og nyt sprog for at kunne indgå meningsfuldt i introduktionen af nye teknologier, data og kunstig intelligens og de ændringer det medfører i egne arbejdsopgaver? 
  • Er du (med)ansvarlig for, at jeres digitale initiativer, projekter og services, skaber værdi for jeres kunder/borgere og brugere?  
  • Oplever du stigende forventninger til at du deltager aktivt og kompetent i forbindelse med virksomhedens digitale omstilling? Har du behov for at forstå virksomhedens digitale strategier og visioner og/eller at omsætte strategierne til konkrete projekter, handlinger og resultater? 
  • Har du behov for at fungere som sparringspartner for ledere, styregrupper og kollegaer i arbejdet med digital omstilling?  

Kan du eller dine medarbejdere svare ja til et eller flere af spørgsmålene, så er Diplomclass det rette valg. 

Diplomclass i Digital Transformation giver dig eller dine medarbejdere et godt grundlag for aktivt at kunne bidrage kompetent til organisationens digitale transformation. Du får som deltager en forståelse, et mindset og en systematik som sætter dig i stand til at deltage aktivt, eller gå foran, i arbejdet med omstillingen og du får en forståelse af, hvad det kræver af organisationen og ikke mindst hvad det betyder for dig og din rolle. 

For tilmelding og datoer se her

FORMÅL 

Formålet med Diplomclass i Digital Transformation er at give medarbejdere og medarbejdergrupper forståelse for, og et sprog om, den digitale omstilling mange organisationer står i. Dette gør vi ved at give deltagerne en forståelse for den digitale udvikling og hvad det kræver af dem som medarbejdere, herunder nye teorier og begreber, således de bevidst og aktivt kan deltage i virksomhedens digitale omstilling. 

Er du leder, der har et strategisk og ledelsesmæssigt ansvar i relation til organisationens digitale omstilling, anbefaler vi i stedet, at du tager Masterclass i Digital Transformation. 

MÅLGRUPPE 

Diplomclass i Digital Transformation henvender sig til medarbejdere og medarbejdergrupper i private virksomheder og i den offentlige sektor, der deltager eller ønsker at deltage aktivt i virksomhedens digitale omstilling. Tidligere deltageres jobtitler omfatter bl.a. projektledere, HR-partnere og udviklingskonsulenterog medarbejdere fra de forskellige funktionsområder der arbejder med digitale projekter. 

Digitaliseringsinstituttet anbefaler at deltage flere fra samme organisation, for at få et fælles sprog, og efterfølgende kunne sparre med hinanden og samarbejde om at forankre det lærte i egen organisation, men det er også muligt at deltage på Diplomclass alene.  

Hvis din leder har deltaget på Digitaliseringsinstituttets Masterclass i Digital Transformation (læs mere her), vil Diplomclass være en oplagt mulighed for at du opnår det samme sprog og bliver klædt på til indgå i dialoger og bidrage til at omsætte ledelsesmæssige beslutninger. 

UDBYTTE  

Uddannelsen har fokus på både teori og praksis samtidig med, at der arbejdes med egne udfordringer. Dvil få inspiration til hvordan teorier kan omsættes til praksis – dette er en af Digitaliseringsinstituttets særlige styrker

SOM DELTAGER OPNÅS:

  • Mindset og inspiration til at tage del i de forandringer i egen organisation, som digital transformation giver anledning til 
  • Nye begreber at begribe med – som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din organisations digitale omstilling 
  • Et stærkt udgangspunkt for at omsætte organisationens digitale visioner og strategier til virkelighed i det daglige arbejde og dermed skabe værdi for kunder/borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere 

NÅR DINE MEDARBEJDERE DELTAGER, OPNÅR DU SOM LEDER:

  • Efteruddannelse af medarbejdere så de kan tage aktivt del i organisationens digitale omstilling 
  • Medarbejdere som er i stand til at omsætte organisationens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere 
  • Medarbejdere som forstår forandringerne og evt. kan se nye muligheder med digitalisering og data i deres egne arbejdsopgaver 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. 

Seniorforsker Anja Reinwald kan også kontaktes ved yderligere spørgsmål via mail ar@dinst.dk 

Seniorforsker , Cand.scient.adm. og ph.d.

Se profil LinkedIn-profil Send email Ring op