Opbygning og program

Diplomclass i Digital Transformation består af to moduler, hvor hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. Mellem de to moduler vil der være digitalt understøttet læring. Uddannelsen er sammensat af indlæg, digitalt understøttet læring, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion. 

MODUL 1 - DIGITAL TRANSFORMATION - NYE RAMMER FOR DET DIGITALE ARBEJDE 

Første modul skaber indsigt i, og forståelse for, digital transformation og der skabes et overblik over den digitale udvikling, generelt og i deltagernes organisationer. 

Der vil blive stillet skarpt på de forandringer øget digital modenhed giver anledning til samt betydningen for såvel den samlede organisation, ledere, medarbejdere og deltagerne selv. Modulet går dermed tæt på de muligheder udviklingen giver anledning til på strategisk niveau og i relation til kunder/borgere og samarbejdspartnere samt vigtigheden af den interne organisering og mindset. 

Løbende vil der desuden være dialog om hvad det betyder for deltagerne selv, deres arbejdsopgaver, roller og deres faglighed. 

MELLEM MODULERNE 

Efter det første modul får du adgang til en e-læringspakke med tre videoer. Til hver video er der en række øvelsesspørgsmål, der hjælper dig med at relatere indholdet til muligheder og udfordringer i din egen rolle og i din organisation. Videoerne og de tilhørende refleksionsspørgsmål støtter dig i at forberede dig til det efterfølgende modul.  

Du opfordres ligeledes til at sammen med din leder og evt. kollegaer at evaluere og drøfte organisationens digitale modenhed, baseret på Digitaliseringsinstituttets kortlægningstest, De 5 Generationer, som du introduceres til på det første modul. 

MODUL 2 - DIGITAL TRANSFORMATION - MULIGHEDER MED DATA, TEKNOLOGI OG DEN MENNESKELIGE FAKTOR 

Andet modul bygger videre på forståelsen af digital transformation og dermed den ramme som deltagerne i stigende grad arbejder indenfor. På dette modul er fokus på nye teknologier, kunstig intelligens og data og formidling af forandringerne i den digitale omstilling. 

Der vil særligt være fokus på hvordan der kan arbejdes med data og kunstig intelligens for at skabe værdi, herunder de etiske og værdimæssig dilemmaer, og nye medarbejderopgaver det giver anledning til.  Modulet ser også på vigtigheden af løbende at overvåge og handle på den teknologiske udvikling og de digitale signaler. 

Modulet afsluttes med at sætte fokus på hvad en aktiv rolle i organisationens digitale omstilling kræver af medarbejdere i forhold eksempelvis formidling til kollegaer, ledelse op mod en styregruppe, samarbejde på tværs eller ny brug af data i opgavevaretagelsen. 

Se detaljeret datoer og program for det kommende hold (med forbehold for mindre justeringer i program) her.