Praktiske informationer

UDDANNELSEN 

Uddannelsen afvikles over to moduler af to dages varighed samt digitalt understøttet læring mellem de to moduler. Uddannelsen foregår på dansk, men litteratur på engelsk må påregnes.  

Der er 25-30 pladser på hvert hold af hensyn til holdsammensætning og deltagernes udbytte. 

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion. 

Seniorforsker Anja Reinwald er uddannelsesleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd. 

PRIS 

Kr. 16.000 pr. deltager (ekskl. moms).  

Inklusive kursusmaterialer (herunder Pernille Kræmmergaards bog 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' som lydbog) og forplejning. 

For tilmelding og datoer se her. 

Eventuelle praktiske spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. Kontakt os ligeledes gerne om muligheden for samlet pris ved flere deltagere fra samme organisation. 

DET MED SMÅT 

Faktura på hele tilmeldingsbeløbet fremsendes i forbindelse med tilmelding. 

Afbestillingsbetingelser: 

  • 60 dage før startdato - omkostningsfrit 
  • Mindre end 60 dage før startdato - 50% refusion 
  • Mindre end 30 dage før startdato - ingen refusion 

Andre muligheder: 

  • Bliver du forhindret i at deltage på dele af en uddannelse eller forløb, kan du deltage på en tilsvarende del på et senere hold (op til ét år efter oprindelig startdato). 
  • Bliver du forhindret i at deltage i hele uddannelsen eller forløbet, kan du overdrage pladsen til en kollega. 

Vi forbeholder os retten til i alle tilfælde at opkræve et mindre administrationsgebyr og for evt. forplejning. 

Digitaliseringsinstituttet forbeholder sig i særlige tilfælde ret til ændringer af tid, sted og indhold, men tilbyder ved væsentlige ændringer altid deltagelse på et senere hold. 

Alle ændringer skal ske skriftligt pr. mail til dinst@dinst.dk.