Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved tilmelding til Digitaliseringsinstituttets Abonnementsservice (beta-version) 

1.     Indledning og baggrund

Digitaliseringsinstituttet ApS (herefter Digitaliseringsinstituttet) udbyder en Abonnementsservice (beta-version) med teoretisk funderet viden om Digital Transformation, hvor du mod betaling kan opnå adgang til læringsvideoer og interviews.

Disse betingelser gælder for alle, der tegner abonnement. Ved abonnement accepteres disse betingelser.

2.    Abonnementsadgang

Abonnenten skal ved tegning af abonnement via kreditkort selv angive adgangskode, som kombineret med abonnentens mailadresse anvendes for at logge ind på websitet. Ved tegning af abonnement via EAN tildeler Digitaliseringsinstituttet password til abonnenter, og fremsender dette til abonnentens angivne mail.

Det er for nuværende ikke muligt selv at ændre password på websitet, og Abonnenten bedes derfor venligst rette henvendelse til Digitaliseringsinstituttet for assistance hertil.

3.   Køb af abonnement og automatisk forlængelse af abonnement

Du accepterer ved oprettelse af abonnement at indgå en løbende abonnementsaftale, der efterfølgende automatisk fornyes. Det er muligt at betale online med Visa/Dankort og MasterCard, hvorefter den månedlige trækning automatisk bliver sat i gang med forud betaling. Ved tegning af abonnement via kreditkort giver abonnenten således Digitaliseringsinstituttet samtykke til automatisk kortbetaling ved hver ny månedsperiode. Abonnenten skal stille et gyldigt kreditkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Digitaliseringsinstituttet til løbende betaling af abonnementet. Kan Digitaliseringsinstituttet ikke trække medlemsgebyret automatisk på abonnentens kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Digitaliseringsinstituttet at foretage sådan trækning, ophører abonnementet med umiddelbar virkning.

Såfremt du ønsker at betale via EAN nummer, rettes henvendelse til Digitaliseringsinstituttet via mail på dinst@dinst.dk. Ved betaling via EAN-nummer er der tale om et bindende abonnement frem til og med den 31. juli 2018. I denne periode afregnes pr. påbegyndt måned. Efter den 1. august 2018 kan abonnementet opsiges halvårligt førend fakturering.

Du skal være opmærksom på, at abonnementsprisen pr. 1. juli 2018 stiger til 200 kr.

4.   Opsigelse

Abonnementet gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel (via mail til dinst@disnt.dk med emnet "Opsigelse af Abonnementsservice") til udløbet af en abonnementsperiode.

I opsigelsesperioden fortsætter abonnementet som normalt. Opsiges abonnementet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny månedsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige abonnementsgebyr. Der refunderes ikke betaling for abonnement ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

Digitaliseringsinstituttet har ret til med maksimalt en måneds varsel til at opsige beta-versionen af Abonnementsservice og tilbyde en opdateret version.

5.    Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.dinst.dk, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget Digitaliseringsinstituttet (eller tredjepart).

Abonnenten må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt abonnenter. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

6.   Samtykke og behandling af persondata

Abonnenten giver samtykke til, at Digitaliseringsinstituttet kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.) samt kortnummer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

7.    Samtykke til markedsføring via mail

Abonnenten giver endvidere samtykke til, at Digitaliseringsinstituttet må fremsende mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser.

8.   Samtykke til brug af referencer

Digitaliseringsinstituttet har ret til at anvende abonnentens navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

9.   Fortrydelsesret

Digitaliseringsinstituttet yder en 14 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt abonnenten ikke er tilfreds med Digitaliseringsinstituttets ydelser, kan abonnementet opsiges og det fulde abonnementsgebyr tilbagebetales. Såfremt abonnenten ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter tegning af abonnement via mail på dinst@dinst.dk med meddelelse til Digitaliseringsinstituttet.

10. Ansvarsfraskrivelse

Abonnentens brug af websitet sker på eget ansvar. Digitaliseringsinstituttet er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller indhold, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

11.   Reklamation

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

12.  Øvrige bestemmelser

Abonnementet tilgås fra en browser. Abonnenten skal selv sørge for adgang til en browser, som gør abonnenten i stand til at logge ind på websitet med brugernavn og adgangskode for at få adgang til indholdet af abonnementet. Digitaliseringsinstituttet er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer abonnenten i at kunne tilgå indholdet. Digitaliseringsinstituttets Abonnementservice (beta-version) er et individuelt tilbud, og kan i den eksisterende beta-version ikke tilkøbes som virksomhedsabonnement.  

13.  Udbyder af tjenesten

Digitaliseringsinstituttets abonnementsservice udbydes af Digitaliseringsinstituttet ApS under cvr.nr. 37 25 31 38. Digitaliseringsinstituttet ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

14. Kontaktoplysninger

Digitaliseringsinstituttet ApS
Vesterbro 18
9000 Aalborg

Mail: dinst@dinst.dk