Fra strategi til handling

Diplomclass henvender sig til de medarbejdere, der arbejder konkret med digitalisering i virksomheden.

 • Har din virksomhed behov for at omsætte digitaliseringsstrategier til konkrete handlinger og resultater?
 • Er der i virksomheden en erkendelse af, at udvikling og implementering af nye digitale løsninger og services kræver et bevidst valg af metoder og processer?
 • Er der i virksomheden et ønske om at høste gevinsterne ved Digital Transformation og en erkendelse af, at disse ikke kommer uden ledelse og uden fokus på at gøre tingene på en ny måde og ikke mindst stoppe med at gøre det, man plejer?
 • Er der i virksomheden en bevidsthed om, at Digital Transformation kræver nye kompetencer hos medarbejderne, og at dette ikke sker af sig selv?

Så er Diplomclass i Digital Transformation noget for dig eller for dine medarbejdere.

Her kan du se eksempler på deltagernes stillingsbetegnelser fra tidligere hold:

 • digital ambassadør
 • digitaliseringskonsulent
 • projektleder
 • proceskonsulent
 • systemforvalter
 • superbruger
 • teamleder

Diplomclass i Digital Transformation er en uddannelse på diplomledelsesniveau, der kombinerer teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Du har mulighed for, ved tilkøb, at få Diplomclass til at tælle på en formelt kompetencegivende diplomuddannelse med 5 ECTS-point på diplomniveau.

Læs mere herom under - Praktisk om ECTS-point

Uddannelsen er udviklet af Digitaliseringsinstituttet i samarbejde med et Advisory Board bestående af ledere fra både den private og offentlige sektor, som alle har givet input til såvel indhold som form.

Uddannelsen gennemføres af forskere fra danske universiteter samt praktikere med viden om og erfaring med realisering af virksomhedens digitale strategier fra danske virksomheder og organisationer. 

Diplomclass i Digital Transformation finder sted to gange årligt; en gang i Aalborg og en gang i København, og består af tre moduler af 2 dages varighed.

Indholdet på modulerne bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og de nyeste metoder, der undervises i. Det er muligt at deltage alene eller flere fra samme virksomhed.