Hvorfor deltage på Diplomclass

De fleste  virksomheder står overfor eller midt i en digital transformation, og har måske udviklet digitale strategier hertil. Strategier, der nu skal omsættes til konkrete initiativer, projekter og handling. Diplomclass sætter handling bag strategierne, og bevæger sig inden for samme univers som Digitaliseringsinstituttets Masterclass i Digital Transfomation, som er målrettet topledere.

Eller som flere deltagere på Masterclass i Digital Transformation giver udtryk for: 

Efter vores deltagelse på Masteclass, hvor vi har fået nyt ledelsesfokus og -sprog og udviklet digitale strategier, har vi behov for at udvikle vores centrale medarbejdere, så vi kan få realiseret strategierne

Det er netop dette Diplomclass i Digital Transformation har som formål.

Uddannelsen giver deltagerne en øget forståelse for, hvad Digital Transformation skaber af forandringer og giver af nye muligheder for virksomheden og konkrete værktøjer og metoder, som kan bringes i anvendelse for at realisere muligheder og sikre de nødvendige forandringer i hverdagen.

På uddannelsen vil du få et nyt sprog til at kommunikere med og til at kunne indgå i en meningsfuld dialog med dine kolleger og ledelse om nye udviklingsveje inden for Digital Transformation, samt hvordan mulighederne kan adresseres og realiseres.

Endvidere får du en konkret værktøjskasse. Denne består af forskellige arbejdsmetoder og analyseværktøjer, som kan anvendes i dit daglige arbejde med at realisere organisationens overordnede strategi. 

Ud over de teoretiske og faglige indlæg vil deltagernes egne erfaringer blive inddraget i undervisningen, og der vil være rig mulighed for at arbejde med egen praksis og cases, og dele viden med de øvrige deltagere. Tidligere deltager på Diplomclass i Digital Transformation Maria Kongerslev Larsen udtaler;

Efter 1. modul på Diplomclass hos Digitaliseringsinstituttet har jeg fået en helt nyt forståelse for, hvordan jeg selv og min organisation kan navigere i en digital virkelighed. Jeg er blevet yderligere nysgerrig på de nye begreber og modeller, som jeg har truffet bekendtskab med de sidste to dage. Jeg har fået nogle værktøjer og redskaber, som jeg allerede nu kan bruge til en ny måde at se verden på og dermed en ny tilgang, hvormed jeg kan indgå i en meningsfuld dialog med mine kolleger og ledelse om nye udviklingsveje inden for digitalisering
Maria Kongerslev Larsen
Sygeplejerske og IT koordinator
Aalborg Universitetshospital

 Kan du nikke genkendende til ovenstående og reflekterer du over:

  • Hvilke udviklings- eller innovationsmetoder skal du vælge, og hvordan får du sikret, at I arbejder agilt, og skal I altid det?
  • Hvordan skaber du nye services sammen med andre?
  • Hvordan sikrer du, at de nye digitale løsninger og systemer implementeres i organisationen og tages i anvendelse hos medarbejderne?
  • Hvordan sikrer du, at gevinsterne bliver høstet?

Det kan også være, at du allerede er i gang med en Diplomuddannelse i ledelse eller har ønske om dette på sigt?

Så er Diplomclass noget for dig. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Anja Reinwald via mail på ar@dinst.dk eller på telefon 2066 0061.