Opbygning og program

Diplomclass er opbygget af tre moduler:

Modul 1 - Digital Transformation

På første modul skabes der indsigt i og forståelse for digital transformation, og hvad den giver af muligheder og stiller af ændrede krav til såvel den samlede organisation, ledere som medarbejdere. Deltagerne bliver yderligere præsenteret for, hvad der kendetegner de organisationer, der klarer sig godt i deres digitale omstilling, og hvordan der kan arbejdes med at ændre organisationen og mindset. Modulet tjener yderligere som udgangspunkt og ramme for hele uddannelsen, og der arbejdes med evaluering af deltagernes egne kompetencer, som sættes i perspektiv til uddannelsens læringsmål.  

Modul 2 -  Udvikling af digitale løsninger

På andet modul tilegnes forståelse for metodiske værktøjer til udvikling af digitale løsninger, services og produkter. Dette gøres blandt andet ved, at introducere deltagerne for agile metoder, samskabelse, usability og brugercentreret design. Deltagerne opnår på modulet indsigt i, hvordan der kan arbejdes med et ”ude-fra-ind”-perspektiv, der tager udgangspunkt i kunden/borgeren/brugere i designet af løsninger. Der drøftes desuden hvordan forskellige metoder kan tilføre værdi for det samlede resultat. Deltagerne får hands-on-træning i at anvende metoderne, og i at identificere hvilke metoder der egner sig bedst i den konkrete situation.

Modul 3 – Forandring, implementering og gevinster

På tredje modul bliver der stillet skarpt på, hvordan deltagerne får de nye digitale løsninger og services til at virke og skabe værdi i praksis. Der fokuseres på forskellige værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med at implementere nye digitale løsninger og services, samt identificering af gevinster og realisering heraf. Deltagerne vil blandt andet blive præsenteret for anvendelige metoder og cases, som de får rig mulighed for at anvende på egen praksis.  

Se program for København, efteråret 2018 her
Der tages forbehold for ændringer.