Praktisk om ECTS-point

Uddannelsen tilbydes med 5 ECTS-point på diplomniveau. 

Du kan opnå de 5 ECTS-point og dermed få forløbet til at tælle ind i en formelt kompetencegivende diplomuddannelse ved at tage Diplomclass som et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse, som er en diplomlederuddannelse målrettet offentlige ledere og medarbejdere. Såfremt du skriver en opgave og består eksamen, vil du således få et bevis på 5 ECTS-point.

Dette bevis kan du bruge til at tage en fuld lederuddannelse på diplomniveau eller én af de andre diplomuddannelser.

Der er en tillægspris på 3.500 kr. for opnåelse af ETCS-point.

Prisen dækker administration og censor ved eksamen.