Pratiske informationer

Diplomclass i Digital Transformation afholdes i Aalborg og København.

Uddannelsen foregår over tre moduler af 2 dages varighed.
Begge dage er fra kl. 8-16. Inden uddannelsens start vil der være en individuel samtale med kursuslederen.

Uddannelsen foregår på dansk, men dog vil noget af litteraturen være på engelsk. Litteraturen, der knytter sig til hver enkelt session, får alle deltagere adgang til inden uddannelsens start. Uddannelsen er dog tilrettelagt således, at det ikke er nødvendigt at læse litteraturen på forhånd.

Pris for deltagelse på hele uddannelsen

Pris for deltagelse i henholdsvis Aalborg og København er:
Pris: 20.000 kr. pr. person inklusiv forplejning. 

Alle priser er eksklusiv moms. Med mindre andet er anført, inkluderer kursusafgiften kursusmaterialer samt forplejning.

Tilmelding og datoer

For tilmelding til hele uddannelsesforløbet og datoer se her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Tilkøb for at få Diplomclass til at tælle på kompetencegivende diplomuddannelse

Uddannelsen tilbydes med 5 ECTS-point på diplomniveau. 

Du kan opnå de 5 ECTS-point og dermed få forløbet til at tælle ind i en formelt kompetencegivende diplomuddannelse ved at tage Diplomclass som et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse, som er en diplomlederuddannelse målrettet offentlige ledere og medarbejdere. Såfremt du skriver en opgave og består eksamen, vil du således få et bevis på 5 ECTS-point.

Dette bevis kan du bruge til at tage en fuld lederuddannelse på diplomniveau eller én af de andre diplomuddannelser.

Tillægspris på kr. 3.500,- for opnåelse af ETCS-point.

Det med småt

Bekræftelse: Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Framelding: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på kurset, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.

Betaling: Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding.