Deltagerne siger

Af de mere end 100 deltagere, der allerede har taget uddannelsen, svarer 97% af deltagerne ’rigtig godt’ eller ’godt’ til spørgsmålet om, hvordan Masterclass overordnet lever op til deres forventninger. Hele 97% vil anbefale uddannelsen til andre, mens ingen svarer, at de ikke vil.

 

Jeg har været meget tilfreds med det forløb, som jeg har været igennem på Masterclass i Digital Transformation hos Digitaliseringsinstituttet. Jeg har fået en bedre forståelse af og et rigtigt godt overblik over digital transformation med mig hjem. En af mine opgaver er nu at få fagområder og den digitale dagsorden til at smelte bedre sammen i min egen kommune. Til dette formål er det meget nyttigt, at jeg gennem Masterclass har fået et sprog og en konkret systematik til at kommunikere om den digitale transformation, så det forståeligt for mange forskellige faggrupper
Kenneth Kristensen
Kommunaldirektør
Dragør Kommune
Når man tænker forretningsudvikling, så er digitalisering en stor del af det, og klart en af grundene til, at jeg valgte at starte på Masterclass. Jeg synes, det har været rigtig interessant at se, hvordan andre har håndteret den digitale udvikling og jeg har fået rigtig meget inspiration til, hvordan vi kan bruge det i vores perspektiv
Per Smith
Områdedirektør
Fynske Bank
Jeg deltog på Masterclass i Digital Transformation sammen med vores CFO, og gennem uddannelsen har vi bl.a. fået nye vinkler på, hvordan vi får spredt budskabet om den digitale transformation ud i hele organisationen. En væsentlig erkendelse fra uddannelsen er, at man som organisation skal være parat til prøve ting af, uden en traditionel business case, hvilket er nyt i forhold til den tilgang vi har i dag. Det har været inspirerende at høre de andre deltageres refleksioner, og at andre organisationer også er under markant forandring på grund af den teknologiske udvikling. Endelig har det været betryggende at høre, at vi er på rette vej
Kell Møller
IT-chef
Vækstfonden
Pernille Kræmmergaard er bleeding edge på området. Hun er helt der fremme hvor ingen har sagt det før, tænkt det før, tegnet det før, og hun formår at blande praktisk empiri med dyb teoretisk forståelse på en måde, hvor der måske kun er et par andre eksperter i verden, der kan være med. Blandingen af deltagere og oplægsholdere fra mange forskellige hjørner af den digitale verden gjorde, at vi gik til emnet med mange forskellige perspektiver. Måske har for eksempel Grundfos et andet udgangspunkt end en region, men ofte kan vi lære af hinanden og bruge samme tilgang i en anden kontekst. Først og fremmest tog vi det med os fra masterclassen, at digitaliseringen skulle meget højt op på den ledelsesmæssige agenda. I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med en omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med
Klaus Larsen
IT-direktør
Region Nordjylland
Jeg meldte mig til Masterclass i Digital Transformation, fordi jeg havde et ønske om at blive klædt bedre på til hvad digitalisering kommer til at betyde for arbejdsmarkedet, som vi kender det. Jeg er ikke IT-chef eller IT-specialist, men ville gerne klædes på til digital ledelse og videreudvikle mine ydelser i lyset heraf. Det er jeg gennem uddannelsen blevet inspireret til, og fik input til noget jeg kunne gå direkte hjem og arbejde videre med i forhold til udvikling af Digitale Ledelseskompetencer på statslige arbejdspladser
Lene Frees
Sekretariatschef
De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling
Uddannelsen gav et godt mix af teori og praksis, og der var mange gode indlægsholdere. Der er masse af inspiration, som kan bruges i praksis og vi havde godt udbytte af at være flere fra samme virksomhed, så vi i ledergruppen kunne diskutere emnerne i forhold til vores hverdag i Alka og de udfordringer vi står overfor
Lis Lindeneg
Fhv. CIO og underdirektør
Alka Forsikring
Formålet med at deltage som en samlet gruppe på uddannelsen Masterclass i Digital Transformation var at få et fælles mindset, der skulle udspringe i en ny digitaliseringsstrategi. Det lykkedes i stor stil. Uddannelsen satte rammerne og sikrede, at vi som gruppe blev klædt bedre på til den digitale transformation og at vi fik samme fundament. Det har især været givende, at mange forskellige afdelinger deltog, fordi digital transformation også handler om, at hele organisationen skal kunne navigere digitalt. Uddannelsen har ændret hele tænkningen om organisationen, og det har inspireret os til at lave en ny digitaliseringsstrategi
Poul Venø
IT- og Digitaliseringschef
Herning Kommune
Jeg har valgt at deltage på Masterclass i Digital Transformation for at blive klogere på, hvad digitalisering egentlig indebærer i forhold til nye måder at løse opgaverne på og krav til nye kompetencer. Det er et af de vigtigste strategiske udviklingsområder, som efter min mening også skal støttes af HR
Karen Dahl Nielsen
Executive HR Partner
Sikkerhedsstyrelsen
Masterclass i Digital Transformation var noget af en øjenåbner. Vi kan i dag gøre (næsten) alt med digitalisering og teknologi, men hvordan skal man ledelsesmæssigt forholde sig til det og prioritere sin indsats. Og ikke mindst, hvordan samarbejder vi internt om at lede den digitale transformation. Det er noget af det, Masterclass satte korrekte ord på for mig og som jeg direkte går hjem og arbejder videre med i min egen kommune. Højt fagligt niveau, godt afbalanceret mellem teori og øvelser, og masser af diskussion løfter udbyttet op i den høje ende af skalaen
Kasper Saunders Bang
Fhv. Digitaliserings- og IT-chef
Gentofte Kommune
Kurset var nemt tilgængeligt og en rigtig god kombination af teori og praktisk arbejde med problemstillingerne fra ens egen virksomhed. Det fik sat mange tanker i gang, og det har konkret resulteret i nye tiltag og nye strategiske beslutninger hos os. Kurset kunne således bruges helt konkret til udvikling af vores virksomhed
Vibeke Haaning
Administrerende direktør
Blæksprutten
Fantastisk inspirerende kursus med formidable oplægsholdere, der med stor viden, høj energi og konkrete eksempler kunne perspektivere det vi alle bør være optaget af: Innovation og nye disruptive teknologier og hvordan de kan ændre på vores forretninger og relationer og dermed også give nye muligheder
Michael Karvø
Partner
CEDI
Vi får en 360 graders rundtur i praksis gennem gode cases. Det der adskiller denne uddannelse fra andet jeg har deltaget i er, at der bliver stillet en række teoretiske modeller op, som kan bruges til at bringe orden på praksis. Det er et super godt grundlag i forhold til at forholde sig til transformationen fra lineære forretningsmæssige vilkår til ekspotentielle forretningsmæssige vilkår
Mogens Steffesen
IT-direktør
Eniig
Pernille Kræmmergaard er utrolig levende og så fuld af energi, at hun selv efter en lang dag med undervisning er i stand til at fange folks interesse. Samtidig var der en god blanding af dygtige oplægsholdere. Jeg er typen, som godt kan lide at kategorisere ting og sætte dem i kasser. Jeg kan godt lide systemer, skemaer og rammer. På Masterclass i Digital Transformation fik vi den teoretiske ballast - men på en måde som vi kunne bruge i kontekst med de udfordringer, vi står med i dagligdagen. Samtidig var det meget inspirerende, at der var deltagere fra mange forskellige typer af organisationer og virksomheder - og at de alle brændte for at byde ind med eksempler, som måske ikke én til én matchede vores virkelighed, men som vi nemt kunne relatere til. Jeg har selv kunnet bruge mange af de redskaber, jeg samlede op, i mit daglige arbejde i Kalundborg Kommune. For eksempel har vi med inspiration fra masterclass’en vendt vores strategiprocesser om, så vi i langt højere grad tænker nedefra og op, inddrager brugerne og sikrer, at organisationen tager ejerskab over strategien. Vi har generelt fået langt større fokus på samskabelse
Anne Dandanell
IT- og Digitaliseringschef
Kalundborg Kommune
God indsigt i kompleksiteten omkring digital transformation. Foredragsholderne havde et højt niveau, og jeg får inspiration til at komme med nye svar til vores klassiske spørgsmål
Claus Wegener Kofoed
IT-chef
Region Nordjylland
Uddannelsen i Digital Transformation – Masterclass – har for mig virkelig været en øjenåbner og en uddannelse, der har rystet op i nogle af mine grundfæstede meninger om organisering og struktur. Et absolut anbefalelsesværdigt kursus
Nils Lauge Johannesen
Klinikchef
Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital
Inspirerende virksomhedsbesøg og foredrag. Jeg har fået øje på en hel verden derude, vi skal have fat i for at modernisere hospitalsvæsenet, så vi bliver det mest innovative hospital i Danmark
Lisbeth Kjær Lagoni
Sygeplejefaglig direktør

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere on cookies