Praktiske information og priser

Masterclass i Digital Transformation er en uddannelse på masterniveau med teoretisk og akademisk indhold, der kombineres med, at deltagerne arbejder med egne erfaringer og praksis.

Uddannelsen afvikles over tre moduler af to dages varighed.

På den første dag, på hvert modul, vil der være program fra kl. 9.00 – ca. 21.00 og på dag to fra kl. 9.00 – 16.00. Masterclass i Digital Transformation udbydes tre gange årligt. En gang årligt i Aalborg og i København hvert halvår.

Uddannelsen foregår på henholdsvis dansk og engelsk afhængigt af den pågældende indlægsholder.

Der er max. 25 deltagere på holdet af hensyn til deltagernes udbytte (der kan lejlighedsvis være gæster på udvalgte dele af programmet).

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde, individuel refleksion og virksomhedsbesøg.

Der vil altså både være indlæg fra anerkendte forskere fra danske og udenlandske universiteter, som præsenterer den nyeste forskning på deres område. Desuden vil deltagerne høre om konkrete erfaringer og viden fra ledende medarbejdere fra danske virksomheder med særlige kompetencer indenfor digitalisering.

Desuden vil der være indlagt besøg hos eller af relevante virksomheder, der arbejder aktivt med digital transformation, og de udfordringer den bringer. Desuden vil der også være tid til at drøfte det præsenterede stof i og på tværs af grupper.

Direktør Pernille Kræmmergaard er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd mellem indlæggene. Derudover kontakter Pernille Kræmmergaard alle deltagere før uddannelsens start for at blive bedre kendt med deltagerne og de udfordringer, de står med i deres respektive virksomheder.

Al litteratur og præsentationer for de tre moduler er tilgængelige for deltagerne online.

Pris for deltagelse på hele uddannelsen

Pris for deltagelse i Aalborg:
Pris: 35.000 kr. pr. person inklusiv forplejning.
Ved deltagelse af flere personer fra samme organisation: 2. deltager 32.000 kr., 3. deltager 30.000 kr., 4. og efterfølgende deltagere  28.000 kr.

Pris for deltagelse i København:
Pris: 40.000 kr. pr. person inklusiv forplejning.
Ved deltagelse af flere personer fra samme organisation: 2. deltager 36.000 kr., 3. deltager 33.000 kr., 4. og efterfølgende deltagere 30.000 kr.

Alle priser er eksklusiv moms. Med mindre andet er anført, inkluderer kursusafgiften kursusmaterialer samt forplejning.

Tilmelding og datoer

For tilmelding til hele uddannelsesforløbet og datoer se her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Det med småt

Bekræftelse: Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Framelding: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på kurset, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.

Betaling: Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding.