Skræddersyede forløb

Digitaliseringsinstituttet tilbyder skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, der bliver tilrettelagt i samarbejde med og målrettet den enkelte organisation - offentlig såvel som privat. Omfanget, målgruppen og indhold varieres og tilpasses den pågældende organisations ønsker og ressourcer.

Nogle organisationer vælger, at det er samtlige ledere, der skal på kursus i flere dage over en længere periode. Andre vælger et forløb primært for topledelsen, der skal deltage i en workshop. Andre igen ønsker, at kurset er et frivilligt tilbud til dem, som måtte ønske det. Endeligt ønsker andre, at det er IT- og digitaliseringsfunktionen, der skal gennem et kompetenceudviklingsforløb for at kunne imødekomme den stigende anvendelse af digital teknologi i organisationens forretningsenheder.

Hvis det har din eller din organisations interesse, er I meget velkomne til at rette henvendelse herom via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. Her starter vi en indledende dialog om blandt andet: hvad I har i tankerne, hvad formålet skal være, hvilken målgruppe I ønsker et forløb til? Derefter udarbejder Digitaliseringsinstituttet et første forslag til et konkret program med tilhørende tilbud, som vi efterfølgende drøfter og eventuelt tilpasser, indtil det har det indhold og form, som opfylder behovet og ønsker til udbytte.