Eksempler på forløb

Her kan du læse om eksempler på hvordan et skræddersyede forløb kan se ud.

Digitaliseringsinstituttet har blandt andet lavet skræddersyede forløb hos Region Nordjylland, Københavns Kommune og Odense Kommune. Og om det siger de:

Region Nordjylland, Koncern IT

Digitaliseringsinstituttet har i samarbejde med IT i Region Nordjylland afholdt tre-timers workshop i Digital Ledelse på regionens hospitaler. Workshoppen er en del af et samlet uddannelsesprogram, som er obligatorisk for samtlige hospitalsledere.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet hos os i Digital ledelse er, at ledelserne på alle niveauer på de nordjyske sygehuse får mulighed for at tage bedre ejerskab for den digitale udvikling. Metoden, som vi har valgt efter tæt dialog og sparring med Digitaliseringsinstituttet, er at vi tager rundt på alle enhederne og underviser i digital ledelse generelt og i en Nordjysk kontekst. Det har været meget givtigt at have Digitaliseringsinstituttet som samarbejdspartner til vores skræddersyede forløb omkring digital ledelse. Jeg oplever, de har en solid viden om emnet, at de sætter sig grundigt ind i netop vores kontekst i det nordjyske sygehusvæsen, og dermed er med til at sætte en ny dagsorden ved blandt andet at udfordre vores eksisterende tænkemåde omkring opgaven med digital ledelse.
Claus Wegener Kofoed
Fhv. It-chef
Region Nordjylland

Københavns Kommune 

Digitaliseringsinstituttet har gennemført digital ledelsesuddannelse for samtlige ledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen og ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen med det formål at udvikle ledernes kompetencer inden for digital ledelse. Uddannelsen var tilrettelagt i to moduler på henholdsvis 4 og 3 hele dage, og der har i alt været afholdt 6 hold med ca. 25 ledende medarbejdere.

Emner der indgik i uddannelsen, var blandt andet:

  • Digital transformation - organisatorisk og ledelsesmæssige forandringer
  • Teknologiforståelse og -udbredelse
  • Implementering, forandringsledelse og gevinstrealisering
  • Digitale ledelseskompetencer og organisatoriske kapabiliteter

Odense Kommune

Odense Kommune har på sigt et ønske om af udvikle digitale ledelseskompetencer hos samtlige lederne i de forskellige fagforvaltninger. Inden da har de ønsket at kompetenceudvikle ledende IT- og digitaliseringsmedarbejdere, således de er bedst muligt klædt på til at imødekomme og på sigt samarbejde endnu bedre med lederne i fagforvaltningerne. I takt med den øgede digitalisering i og af kommunen forventes disse ledere at stille til stadighed nye og til tider forandrede krav til IT-services og -platforme samt IT’s rolle og kompetencer. Derudover er der større forventninger til agilitet og fleksibilitet i såvel dialog som IT-arkitektur. 

Emner der indgår i uddannelsen:

  • Digital transformation og opdukkende teknologier
  • IT-organisationens og IT-ledelsens ændrede rolle
  • Samarbejdsrelationer mellem IT og den øvrige organisation
  • Implementering, gevinstrealisering og nye udviklingsmetoder