Workshop for topledelse

I Digitaliseringsinstituttet tilbyder vi et skræddersyet forløb i Digital Transformation specielt henvendt til topledere.

Kurset strækker sig over en hel dag, hvor formålet er at opnå et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad det vil sige at udøve digital ledelse. Ved at gennemgå et fælles forløb kan I sammen skabe et ledelsesgrundlag, der på én gang tager udgangspunkt i jeres egen unikke situation og faglighed, men også er bevidst om, hvad digital transformation betyder i et større perspektiv.

Forløbet bygges op omkring en overordnet introduktion til digital transformation om formiddagen, hvor der sættes fokus på de overordnede tendenser, udfordringer og ændrede krav og forventninger fra kunder og medarbejdere. Om eftermiddagen udfoldes hvilke kapabiliteter organisationen bør opbygge for at kunne opnå strategisk succes i en digital verden, og hvad det stiller af krav til ledere og disses kompetencer.

Vi anbefaler, at der foretages et online tjek af organisationens kapabiliteter til Digital Transformation inden selve dagen. Dette både for at starte en refleksion hos deltagerne, men også for at stille skarpt på hvilke områder der især bør fokuseres på i løbet af dagen. Deltagerne kan med fordel foretage et individuelt tjek af egne kompetencer som afslutning på forløbet, for at opnå indsigt i hvor de gerne vil arbejde med forbedring fremadrettet.

Hvis det har din eller din organisations interesse, er I meget velkomne til at rette henvendelse herom via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.